Desinfektion

Desinficering  av avloppsvatten i reningsprocessen

Det finns olika sätt att reducera mikroorganismer som överlevt det biologiska reningssteget, som till exempel ozonoxidering och filtrering genom våtmarker. En annan metod är UV-bestrålning, som är fri från kemikalier och inte ger upphov till några biprodukter.

Beroende på vilka krav som ställs på vattnets kvalitet, kan en extra polering vara nödvändig för att reducera mängden mikroorganismer. Ett kostnadseffektivt sätt är att låta det renade vattnet rinna
genom en öppen kanal där det belyses med nedsänkta UV-lampor.

Xylems varumärke Wedeco för ozonoxidering och UV-bestråling säljs i Sverige av Christian Berner AB

Christian Berner AB

Resurser
Resurser

Broschyr Reningsverk A-Ö

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.