Reningsverk minskar energiförbrukningen med 20 % med nytt biologiskt behandlingsystem

Reningsverk minskar energiförbrukningen med 20 % med nytt biologiskt behandlingsystem

Xylems innovativa lösning hjälper till att förbättra vattenkvaliteten i lokal flod.
 
Reningsverket i Alto Seveso i norra Italien renar avloppsvatten från lokala textiltillverkare. Reningsverket ville minska risken för föroreningar i utsläppen och samtidigt sänka energiförbrukningen. Med ett innovativt biologiskt behandlingssystem från Xylem har anläggningen minskat energiförbrukningen med 20 % och förbättrat vattenkvaliteten i den närliggande Seveso-floden.
 
Reningsverket i Alto Seveso ligger i kommunen Fino Mornasco i hjärtat av Italiens tygdistrikt Como. Reningsverket anlades 1978 och reningslinjen har genom åren byggts ut och anpassats för att öka effektiviteten och klara nya utsläppskrav.
 
Eftersom anläggningen ligger bara några få kilometer från Seveso-flodens källa, kan utsläppen från reningsverket ha en stor effekt på vattenkvaliteten i floden. Vid torrt väder består 90 % av flödet i floden av utsläppsvatten från reningsverket. I snitt släpps 1 000 m3 vatten ut per timme medan Seveso-floden har en flödeshastighet på cirka 100 m3/timme vid torra väderförhållanden.
 
Lariana Depur SpA, som äger och driver vattenverket, behövde minska risken för föroreningstoppar i utsläppsvattnet till följd av variationer i inflödesbelastningen samtidigt som resursanvändningen och energiförbrukningen behövde optimeras. För några år sedan hade Xylem hjälpt till med att uppgradera en cirkulationstank, därför föll valet på Xylem för att lösa även denna utmaning.
 
Xylem fick i uppdrag att modernisera den biologiska behandlingsprocessen i en av vattenverkets reningslinjer. Det rörde sig om en lång trapetsformad pluggflödestank där varje sektion växelvis kan fungera som en anoxisk eller aerob process, beroende på behandlingsbehov. Detta ger en flexibilitet i att nå målresultaten alltefter hur belastningen av industriellt spillvatten varierar, framförallt vad gäller kväve.

Större flexibilitet och kontroll över behandlingsprocesser

Xylem utformade ett nytt branschledande biologiskt behandlingssystem för att ge så stor flexibilitet och kontroll som möjligt. Detta uppnåddes bland annat genom att man lade till instrumentering och sensorer för vatten och avloppsvatten som kontrollerar sex olika sektioner i pluggflödestanken.

Även luftningssystemet uppgraderades och optimerades. I ett typiskt reningsverk utgör blåsmaskinerna i ett luftningssystem den enskilt största energiförbrukaren. Tidigare hade anläggningen en ineffektiv mekanisk ytluftare som bara hade ett på- och av-läge. Möjligheten att reglera syresättningen var därmed begränsad. Luftaren kunde bara vara avstängd några minuter, annars började avloppsvattnet sedimentera i tanken. Mekanisk luftning är också generellt mindre effektivt än luftning med fina bubblor.
 
Med den nya lösningen har anläggningen nu ett högeffektivt Sanitaire-luftningssystem, med fina bubblor kombinerat med fem högeffektiva adaptiva och dränkbara Flygt 4320-omrörare. Med den här lösningen går det att stänga av luftningen i flera timmar eller dagar för vissa sektioner av tankarna. Det ger betydande energibesparingar.

Avloppsreningsverket i Alto Seveso använder nu även Sanitaire TurboMAX-turboblåsmaskiner som matar olika mängder luft till sex Sanitaire-luftningssystem med fina bubblor. Sanitär-turboblåsmaskiner är direktdrivna högvarviga turbokompressorer som använder den senaste folielagertekniken för att uppnå oöverträffade prestanda med låg energiförbrukning. De använder 40 % mindre energi än traditionella blåsmaskiner.

Anläggningens nya styrsystem bygger på PLC och utvecklades av Lariana Depur med hjälp av Xylem. Systemet tar emot processdata från Xylem WTW-sensorer för löst syre och kväve och gör det möjligt att veta när man ska tillsätta mer luft eller mindre luft eller ingen luft alls, också i vilket fall de adaptiva omrörarna startar.

Driften anpassas dynamiskt beroende på föroreningsbelastning

Tack vare uppgraderingarna kunde anläggningen göra en energibesparing på 20 %, eller 640 000 kWh per år, jämfört med det tidigare systemet. Den lägre energiförbrukningen beror till stor del på att driften kunde anpassas dynamiskt beroende på hur stora föroreningsbelastningar som behövde avlägsnas. Denna flexibilitet är helt avgörande då utsläppen från den lokala textilindustrin kan orsaka mycket varierande toppbelastningar av kväve.

Uppgraderingen av reningsverket har hjälpt Lariana Depur att förbättra vattenkvaliteten i Seveso-floden och därmed också uppfylla de stränga utsläppsbestämmelserna i området kring Comosjön. Uppgraderingen hjälper anläggningen att drastiskt minska risken för att kvävekoncentrationsgränsen i utsläppen (15 mg/l) överskrids. Samtidigt sänker den integrerade lösningen anläggningens energiavtryck och bidrar till att göra samhället mera hållbart.

– Med den här uppgraderingen sätts en ny standard för avloppsvattenrening i industriområden, framförallt där man tillverkar textil. Vi är stolta över samarbetet med Lariana Depur och för att ha kunnat hjälpa dem att bevara lokala vattenresurserna, säger Marco Leoncavallo, Customer Excellence Manager, Xylem Water Solutions Italia.
 
Mer om hur vi på Xylem hjälper våra kunder att bli mera hållbara kan du läsa i
Xylems hållbarhetsrapport

Begär information