It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem hjälper partner lösa utmaningarna under covid-19-pandemin i ambitiöst bassängprojekt

Xylem hjälper partner lösa utmaningarna under covid-19-pandemin i ambitiöst bassängprojekt

Det nära samarbetet och Xylems helhetsgrepp gjorde att FT Leisure lyckades slutföra 18 bassängprojekt runtom i Storbritannien.

 Före pandemin gav FT Leisure Xylem i uppdrag att leverera pumpar och flödesmätare till ett antal bassängprojekt i Storbritannien, bland annat till Sandwell Aquatics Center värt 73 miljoner pund. Trots de många utmaningar som covid-19 medförde samarbetade Xylem med FT Leisure för att ta fram och leverera bassängpumplösningar till alla projekt i tid, inom budget och enligt angivna specifikationer.

FT Leisure levererar innovativa tekniska lösningar och tjänster för den offentliga badbranschen. 2019 valde företaget ut Xylem som leverantör av bassängteknik till de fritidsanläggningar som skulle byggas runtom i Storbritannien under 2020.

Mycket stod på spel eftersom det i arbetet också ingick att bistå i utbyggnaden av Sandwell Aquatics Center i Smethwick. Detta center ska stå värd för sim- och simhoppstävlingarna under Birmingham 2022 Commonwealth Games – ett internationellt multisportsevenemang för medlemmar från länder inom Brittiska samväldet med drygt 5 000 förväntade deltagare.

Men precis när FT Leisure och Xylem inledde samarbetet i projekten utbröt coronaviruspandemin, vilket innebar utmaningar av ett slag som vattensektorn aldrig tidigare upplevt.

Med snabbt förändrade omständigheter blev det viktigare än någonsin att kommunicera regelbundet med FT Leisure och projektledningsgruppen hade många logistiska hinder att övervinna. Xylem arbetade med FT Leisure på ett flexibelt och övergripande sätt för att möta deras behov och se till att projektet blev en framgång.

I takt med att samhället alltmer ställde om till reglerade säkerhetsåtgärder, ökade också kraven på att fritidsanläggningar följde strikta hygienstandarder. Xylem kunde lösa även dessa utmaningar med sina mycket tillförlitliga och effektiva produkter och sin omfattande kunskap och expertis på området.

Smartare och närmare samarbete

FT Leisure ville effektivisera sitt sätt att arbeta och uppdrog all kontrakten för de olika projekten samtidigt för att spara tid och kostnader. I nära samarbete med FT Leisure tog Xylem fram en gemensam lösning för alla projekt som krävdes under 2020. Lösningen bestod av 58 högeffektiva Lowara e-NSC-pumpar med axiellt inlopp, 74 tryckstegringspumpar, 20 dränkbara Lowara DIWA-sumppumpar och 32 Flygt MagFlux-flödesmätare.

– Eftersom större delen av det här initiativet genomfördes under 2020 var risken för störningar i varje utvecklingssteg hög. säger Kevin Loughman, Xylems affärsutvecklingschef, OEM.
– Men det gemensamma målet var tydligt från början -  vi skulle samarbeta smartare och närmare med FT Leisures projektledningsteam för att säkerställa att varje projekt levererades i tid och uppfyllde de strikta specifikationerna.

Maximal verkningsgrad och minimala driftkostnader

Förutom kostnaden var pumparnas verkningsgrad en viktig faktor för FT Leisure när de valde Xylems lösningar. Många gånger kräver marknaden mer än 80 procents pumpverkningsgrad, vilket Xylem har goda förutsättningar att leverera.

– Cirkulationspumparna som levereras måste ha maximal verkningsgrad för att garantera minimala driftkostnader för slutanvändaren. De här pumparna går dygnet runt för att säkerställa en hälsosam vattenomsättning på cirka tre timmar för en 25 meter lång bassäng, säger Loughman.

– Vi stack ut bland konkurrenterna genom att erbjuda mer än bara själva pumparna. Tack vare vår breda produktportfölj kunde vi också erbjuda andra integrerade komponenter som till exempel Magflux-flödesmätare och varvtalsvariatorer. Men i det här fallet handlade det inte bara om att vara en komponentleverantör. Det fanns ytterligare projektstöd som levererades utanför bassänganläggningsrummet som tillförde mervärde, säger Loughman.

Ser till att leveransdatumen hålls

 Den officiella ordern togs emot i november 2019 men varje projekt levererades separat under året därpå. Xylem införde webbaserade projektavstämningar varje månad för att hålla FT Leisures och Xylems team uppdaterade. Teamen hade konstant kommunikation och kunde på så sätt planera framåt och hålla tidsplanen för projektetleveranserna.

– Under nedstängningen införde vi mer formella processer med regelbundna projektavstämningar så att vi hela tiden kunde blicka framåt och arbeta smartare. Under så här exceptionella omständigheter och med ett projekt av den här omfattningen var det jätteviktigt ur ett projektledningsperspektiv att hålla tidsplanen och leveransmålen. Det var där Xylems branschledande kunskap kom till användning och såg till att våra team kan förutse exakt vad som behövdes. Vårt orderteam i Axminster, Devon, hjälpte oss att hålla kontakten med berörda fabriker för att försäkra oss om att leveransdatumen hölls, säger Loughman.

Överträffar förväntningarna i både service och support

FT Leisure uppskattar Xylem-teamets flexibilitet för att tillgodose deras behov under ett år med oerhört svåra omställningar.

– Xylem kunde få fram allt vi behövde och mer därtill. Inte bara när det gällde produkterna utan också i fråga om servicen och supporten som erbjöds. Det var långt över våra förväntningar, säger Simon Whittingham, FT Leisures vd.

– Som team kunde vi känna att vi var i trygga händer och med de regelbundna projektavstämningarna kunde vi försäkra oss om att vi var på banan med varje liten del i projektet. På så sätt undgick vi ytterligare försening när det uppstod oundvikliga avbrott på arbetsplatsen ibland. Xylem kommunicerade tydligt med våra kolleger hela vägen. De hjälpte alla att förstå vad nästa mål var och hur och när de skulle komma dit. Samarbetet har varit mycket framgångsrikt tack vare den extra ansträngning som gjorts under det som kunde ha varit en stressig tid för alla, säger Whittingham.

– Det sätt vi tog oss an det här projektet, alltså att ha ett tydligt arbetsförlopp och att arbeta närmare kunden, blev något som bägge parter fick maximal nytta utav. Här på Xylem uppskattar vi helhetsperspektivet när det gäller att lösa vattenproblem. Det blev tydligt i vårt sätt att i nära samarbete med kunden erbjuda en komplett lösning så att alla projekt i landet blev klara i tid och med god marginal inom budget, tillägger Kevin Loughman.

Begär information