Xylem utsågs till årets vattenteknikföretag på Global Water Awards 2018. Utmärkelsen tilldelas det företag vars arbete bidragit till den största utvecklingen inom området vattenteknik under 2017. Xylem tilldelades priset med motiveringen att företaget är vägledande inom smarta vattenlösningar.

Global Water Awards grundades 2006 av Global Water Intelligence (GWI) och i år delades priset ut under Global Water Summit i Paris. De årliga vattenutmärkelserna utdelas som ett erkännande av de viktigaste bedrifterna inom den internationella vattenindustrin. Vinnarna röstas fram av prenumeranter på Global Water Intelligence och Water Desalination Report.

Ledande på den växande marknaden för smarta vattenlösningar

Xylem tilldelades priset för ”en helt unik vision om att erbjuda heltäckande lösningar för 2000-talets digitala vatten- och avloppsverk”. Genom strategiska förvärv och högteknologiska innovationer, med fokus på energihushållning och processoptimering, har Xylem etablerat sig som ledande leverantör av smarta lösningar som underlättar arbetet med vattenindustrins allra svåraste utmaningar.

Xylem named Water Technology Company of the Year1.jpg

Xylem identifierades som det företag som ”verkligen förändrade vattentekniksektorn under 2017 … för att bli en svårslagen ledare på den snabbt växande marknaden för smarta vattenlösningar”.

– Vi är hedrade över att bli utsedda till årets vattenteknikföretag. Utmärkelsen är ett viktigt erkännande för det hårda arbete som våra närmare 17 000 Xylem-medarbetare utför för att lösa de mest komplexa utmaningarna inom vattenhushållningen i dagens samhälle.

Vi fortsätter tillsammans med våra kunder och samarbetspartners att fokusera vårt arbete på att utveckla de rätta tekniska lösningarna, att öka produktiviteten hos vatten- och reningsverk och att möta utmaningarna med ökande vattenreningskostnader, sade Patrick Decker, Xylems VD och Koncernchef.

Nya företagsförvärv med fokus på icke fakturerbart vatten

Xylems senaste förvärv av Pure Technologies, EmNet och Valor Water Analytics uppmärksammades också för att de med sin kunskap och teknologi bidrar med nya lösningar för icke fakturerbart vatten och för utvärdering och förvaltning av vatten- och avloppsnät.

Andra bedrifter som uppmärksammades var installationen av Xylems intelligenta avloppspumpsystem Concertor i Washington D.C. och lanseringen av Xylems senaste, smarta länspump.

Xylems fortsatta ansträngningar för att utveckla teknik för att kunna rena avloppsvatten till säkert dricksvatten genom installationen av världens första storskaliga UV/klor-process vid vattenåtervinningsanläggningen på Terminal Island i Los Angeles under våren 2017 uppmärksammades också vid prisutdelningen.