Flödesmätare Flygt MagFlux flödesmätare

Översikt Specifikationer Användningsområden Dokumentation och verktyg
Översikt

Översikt

Produktegenskaper
  • Enkel att använda
  • Stor noggrannhet även vid långsamma flöden
  • Flexibel

KONTROLL BÖRJAR MED INFORMATION

Flödeshastigheten är en avgörande prestandafaktor för vatten- och avloppsvattensystem. Mätningar ger insignal till pumpens styrenhet och indikeringar av felfunktion eller onormalt pumpslitage.

Flygt MagFlux är enkel att installera och handa och är en lösning för noggranna flödesmätningar i dina rör. Fler än 6 000 installationer världen över och en konstruktion som integreras sömlöst med Flygts sortiment av pumpar och styrenheter, gör MagFlux till ett pålitligt hjälpmedel när du behöver veta vad som händer i rören och ta kontroll över pumpstationen.

FLYGT FLÖDESMÄTARE

MagFlux elektromagnetiska flödesmätare förenar hög noggrannhet och stabilitet med lågt underhållsbehov och ger linjära avläsningar över ett stort mätområde i rörsystem. Behovet av underhåll är praktiskt taget eliminerat tack vare avsaknad av rörliga delar, en givare med rakt genomflöde och självrengörande elektroder.

För installationen behövs endast tre rördiametrar uppströms och två rördiametrar nedströms för den angivna noggrannheten. Efter installationen kan du välja fram- eller bakflöde tack vare de dubbelriktade givarna.

Flexibla installationsalternativ, dataloggning och nätverksmöjligheter som är bäst i sin klass samt omfattande flödes- och batchstyrningsfunktioner innebär att MagFlow är en flödesmätare som är beprövad och klar för morgondagens pumputmaningar.

Specifikationer

Specifikationer

Användningsområden

Branscher och applikationer

Rekommenderade branscher och applikationer

Dokumentation och verktyg

Dokumentation och verktyg

Interaktiva verktyg

Teknisk produktinformation

Få mer teknisk produktinformation om dina Flygt, Godwin och Sanitaire produkter här.

Brochure