It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Optimera ditt avloppspump-system

Optimera ditt avloppspump-system

Avloppspumpar som ofta sätts igen kan leda till höga underhållskostnader och kostsamma driftstopp, och dessutom innebära ett enormt slöseri med energi.Här kan du läsa om hur smartare pumpkonstruktion och pumpstyrning har bidragit till bättre avloppspumpsystem runtom i världen. 

Av Isabelle Kliger

Avloppspumpstationerna i Jefferson Parish, Louisiana, USA, hade haft allvarliga problem med igensättning. Kostnaderna och personaltimmarna för detta underhåll, för att inte tala om alla dagliga kontroller på varje anläggning som behövde göras, var omfattande.

– Vårt fokus har varit på att hitta tillförlitliga reservpumpar eftersom vi har så många pumpstationer som sätts igen, säger Linda Daly som är ansvarig för det kommunala avloppssystemet.

Med över 500 pumpstationer i kommunen beslöt sig Daly för att testa Xylems Flygt Experior-pumpar vid fyra pumpstationer.

Xylems system Flygt Experior installerades på alla pumparna i maj förra året och tre av dem utrustades även med pumpstyrsystemet Flygt SmartRun. Sedan dessa system installerades har pumpstationerna inte behövt underhåll en enda gång. Dessutom har systemen sammanlagt sparat in 50 procent av energiförbrukningen.

– Vi har inte behövt rycka ut en enda gång för att pumparna inte fungerar på de här fyra stationerna med Xylem-system, trots riklig nederbörd och ”inkommande flöde och infiltration”, säger Daly.

Tre nyckelkomponenter

Framgången för Flygt Experior i Jefferson Parish kan tillskrivas tre nyckelkomponenter: hydraulik, motorer och styrning. När det gäller hydrauliken använder Flygt Experior Flygt N-teknik med självrensande igensättningsfritt pumphjul som ger en jämn hög verkningsgrad. Motorn bygger på avancerade kalkyleringsprogram för att uppfylla de specifika kraven för avloppsvattensystem.

Slutligen har Flygt SmartRun-styrsystemen specialkonstruerats så att de alltid söker efter den optimala ”driftpunkten” för att minimera friktionsförlusterna och maximera verkningsgraden i pumpsystemet. Flygt SmartRun är förprogrammerat med särskilda avloppspumpsfunktioner för att pumpar med variabelt varvtal ska utnyttjas fullt ut.

Ett energiförbrukningstest

Vid en pumpstation för det kommunala avloppssystemet i Dalarna utgjordes större delen av förlusterna i stationen av friktionsförluster. Stationen måste också klara enorma variationer i det inkommande flödet, vilket ökar drastiskt under våren när snön börjar smälta eller vid riklig nederbörd. Därför hade man installerat överdimensionerade pumpar för att förhindra översvämning, trots att de förbrukar mer energi än nödvändigt vid normala flöden.

Ett energiförbrukningstest utfördes på stationen med en Flygt N-pump och en pump av annat märke, som användes växelvis. Efter att Flygt SmartRun installerades för att styra Flygt N-pumpen stängdes den andra pumpen av och energiförbrukningen mättes igen. Resultaten talade för själva – Flygt N-pumpen med Flygt SmartRun-styrningen gav en relativ energibesparing på nästan 50 procent.

– I dag finns det generellt två typer av styrsystem för avloppspumpar, säger Anders Fredriksen, affärsområdeschef vid Xylem med ansvar för transportsystem för avloppsvatten. Konventionella styrsystem som slår på och av är enkla att använda men har begränsade möjligheter till funktionsoptimering. Frekvensomformare har fler möjligheter till finjustering men kan vara komplicerade att installera och svåra att optimera. SmartRun löser det här problemet genom att kombinera en drivenhets avancerade funktioner med ett enkelt intuitivt gränssnitt. Funktionerna på insidan är mångfasetterade, men gränssnittet på utsidan lätthanterligt. 

 

Video: Se hur Jefferson Parish löst sina avloppsvattenproblem här.

efter Isabelle Kliger