It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kyst og hav

Presisjonsinstrumenter for strenge omgivelsesbetingelser

Noen ganger er alt du trenger litt kunnskap om bølger, tidevann og strømmer. Mens andre prosjekter krever avanserte, komplekse og langsiktig havovervåkingsløsninger som involverer en mangefasettert tilnærming til datainnsamling.

Enten det gjelder kystmiljøer på grunt vann eller det dype havet, tilbyr Xylem løsninger for miljøforskning innen oseanografi, hydrografi og klimaforskning. Vi leverer verdens mest teknologisk avanserte, selvstendige og integrerte fjernstyrte observeringssystemer under vann, miljøovervåkingsbøyer, telemetri, vannkvalitets- og hastighetssensorer.

Løsninger for overvåking av vannkvaliteten i kystvann og havvann krever instrumentering som vil overleve krevende miljøer. Analytiske overvåkingssensorer er designet for å oppfylle strenge krav til datanøyaktighet, noe som har vist seg gjennom bruk over lengre tid. Funksjoner som våtkoblinger og sensorhus i titan gir høyere datakvalitet ved at man eliminerer mange av feilmodusene som er vanlige under disse krevende forholdene.