It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ledelse og etikk

Organisasjoner har mange interessenter – arbeidstakere, kunder, investorer, myndigheter og samfunn.God selskapsledelse fører til et veldrevet selskap hvor alle disse partene kan se og forstå viktige avgjørelser.

I Xylem er god selskapsledelse ikke et forhandlingspunkt. Vi har skapt en virksomhetsstruktur og har kontroller på plass som fremmer rettferdighet, transparens og ansvarlighet i virksomheten. Det overordnede ansvaret ligger hos styret. Det fortsetter med interne kontroller som overvåker vår forretningspraksis og minimerer risikoene vi står overfor. Og det har solide opplærings- og rapporteringssystemer for etikk og overholdelse, som sikrer at våre ansatte vet hva som er riktig, og like viktig, vet hvor de skal henvende seg dersom de føler at noe kan være feil.

På denne og mange andre måter forsøker vi å arbeide for å bygge et høyt tillitsnivå med alle våre interessentgrupper. Tillit er en viktig ingrediens i bærekraft. Vi mener at vi vil ha en positiv, langvarig innvirkning på verdens vannsituasjon, og ved å lede selskapet vårt på riktig måte, også gi alle våre interessenter en grunn til å tro.​​

Lær mer om vår styringspolitikk.

 

Hvis du vil melde en bekymring, kan du gjøre det i Xylems varslingsportal på integrity.xylem.com. Hvis du ikke har internett-tilgang, kan du rapportere ved å ringe til 888-995-9870 fra USA, eller til +1-605-275-8765 internasjonalt.