It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vilkår og betingelser

Juridiske betingelser

Xylem sine driftsavdelinger og datterselskaper (til sammen «Xylem») vedlikeholder og driver dette og andre nettsteder (til sammen «Xylem-nettsteder») kun for å formidle informasjon.

Registrering på nettstedene

Noen sider av Xylem-nettstedet kan være passordbeskyttet. Med hensyn til trygge og sikre forretningstransaksjoner har kun registrerte brukere tilgang til disse sidene. Xylem forbeholder seg retten til å nekte registrering av en bruker. Xylem forbeholder seg spesielt retten til å bestemme at det kreves registrering for å få tilgang til visse nettsteder som tidligere ikke hadde begrenset tilgang. Xylem har retten til, når som helst og uten å måtte oppgi grunn, å nekte brukeren tilgang til et passordbeskyttet område ved å blokkere brukeren spesielt hvis brukeren:

  • Bruker falske data ved registrering
  • Bryter disse vilkårene og betingelsene
  • Utviser uaktsomhet ved omgang med persnoopplysninger
  • Bryter gjeldende lover om tilgang til eller bruken av Xylem-nettstedet
  • Har ikke brukt Xylem-nettstedet i en lengre periode

  •  Ved registrering skal brukeren oppgi korrekt informasjon og dersom slik informasjon endres over tid, skal informasjonen oppdateres (i den grad det er mulig: på nett) uten unødvendig forsinkelse. Brukeren skal sørge for at e-postadressen som Xylem har fått, er ajour til alle tider i tillegg til å sørge for en adresse der brukeren kan kontaktes.

  • Når brukeren registreres, vil vedkommende få en adgangskode som består av en bruker-ID og et passord («Brukerdata»). Passordet brukeren fikk fra Xylem skal ved første pålogging endres til et passord kun brukeren kjenner til. Brukerdataene tillater at brukeren kan vise eller endre dataene eller, dersom det er aktuelt, trekke tilbake samtykket når det gjelder databehandling.

  • Brukeren skal sørge for at tredjeparter ikke har tilgang til Brukerdataene. Brukerne har også ansvaret for alle transaksjoner og andre oppgaver som utføres med disse Brukerdataene. Brukeren skal logge av fra de passordbeskyttede nettsidene på slutten av hver økt. Dersom og i den utstrekning brukeren blir oppmerksom på at tredjeparter misbruker hans Brukerdata, skal brukeren gi Xylem skriftlig beskjed om dette uten forsinkelse, eventuelt via e-post. Etter at Xylem har mottatt denne meldingen, skal vi gjøre vårt beste for å nekte adgang til det passordbeskyttede området der slike Brukerdata brukes. Brukeren kan få tilgang igjen ved å søke Xylem eller ved å registreres på nytt.

  • Brukeren kan når som helst og ved skriftlig henvendelse be om å få registreringen slettet forutsatt at slettingen ikke står i veien for korrekt utførelse av kontraktsmessige forhold. I et slikt tilfelle fjerner Xylem alle lagrede Brukerdata og andre personlige identifiserbare data om brukeren, så snart det ikke lenger er behov for disse dataene.


Informasjon og dokumenter

Når du bruker Xylem-nettsteder eller laster ned dokumenter, materiell eller informasjon (heretter kalt «Materiell») fra disse nettstedene, samtykker du i å være bundet av de Juridiske betingelsene som står i denne meldingen. Dersom du ikke vil være bundet av disse Juridiske betingelsene, skal du forlate nettstedet omgående og ikke bruke eller laste ned noe Materiell fra dette eller andre Xylem-nettsteder.

Internasjonale brukere, valg av lovgivning og jurisdiksjon

Xylem-nettstedene og Materiellet som finnes på disse stedene, skal regnes som levert i delstaten New York i USA. Du samtykker i at loven som skal gjelde disse Juridiske betingelsene eller bruken av Xylem-stedet skal være lovene i delstaten New York uten hensyn til eventuelle prinsipper når det gjelder lovkonflikter. I tillegg samtykker du i at eventuelle tvister som oppstår som et resultat av disse Juridiske betingelsene eller som er et resultat av at du brukte et Xylem-nettsted, skal kun henvises til domstolene i delstaten New York og at du ikke vil hevde jurisdiksjon av en annen domstol eller rett noe annet sted i verden. Xylem garanterer ikke at Materiellet i Xylem-nettstedene er egnet eller tilgjengelig for bruk ved steder utenfor USA. Tilgang til Materiellene fra territorier der Materiellene er ulovlig, er forbudt.

Tredjeparts nettsider

For å gjøre det lettere for deg kan Xylem oppgi lenker til nettsteder som drives av andre foretak. Det gis ingen garanti eller klagerett angående disse nettstedene, og det finnes ikke noen underforstått tilknytning eller forbindelse med slike nettsteder. Dersom du besøker et slikt nettsted eller bruker en slik lenke, gjør du det på eget ansvar.

Fraskrivelser

Alt materiell på, som er distribuert via eller som er tilgjengelig fra Xylem-nettstedene, leveres «som det er» og «når tilgjengelig». Dette uten noen form for garanti (uttrykt eller underforstått) inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller at det ikke foreligger brudd på regler eller rettigheter. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger i de underforståtte garantiene, derfor er det mulig at begrensningen ovenfor ikke gjelder deg.

Xylem garanterer ikke at materiellene er korrekte eller fullstendige, inkludert, men ikke begrenset til påliteligheten av råd eller påstander som vises eller distribueres via Xylem-nettstedene. Det at du stoler på noen av disse materiellene, rådene, påstandene eller informasjonen vil være på egen risiko.

Xylem kan ikke holdes ansvarlig for skader, inkludert skader fra virus som kan infisere datautstyret ditt eller andre eiendeler som er et resultat av at du går til noe Xylem-nettsted eller at du eventuelt laster ned materiell fra dette nettstedet.

Skadebegrensinger

Xylem skal ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for straffeerstatning, følgeskader (direkte, indirekte eller spesielle), eller noen andre skader uansett hva som har forårsaket dem, inkludert, men ikke begrenset til tap av bruk, tap av fortjeneste og datatap uansett om dette skjer på grunn av kontrakten, forsømmelse, streng forpliktelse eller annet som oppstår fra eller på noen måte er forbundet med bruk av noe Xylem-nettsted eller annet materiell, informasjon eller dokumenter på noe Xylem-nettsted eller som er tilgjengelig via noe Xylem-nettsted.

Begrenset lisens

Ved at du godtar de Juridiske betingelsene som finnes i dette dokumentet samtykker du i å ikke lage en dyp kobling eller en rammelenke til noe Xylem-nettsted til noe formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Xylem. Xylem gir tillatelse til å vise, laste ned og kopiere Materiell dersom (a) alle copyright-meldinger og meldinger om eiendomsrett beholdes, (b) Materiellene ikke vises til allmennheten, distribueres til allmennheten eller endres på noen måte og at grafikken ikke brukes adskilt fra den tilhørende teksten og (c) all bruk av Materiellet er for å gi informasjon og kun til ikke-kommersiell eller personlig bruk.

Informasjon som du sørger for

Ikke send noe konfidensiell eller eiendomsbelagt informasjon til Xylem via et Xylem-nettsted. Du samtykker i at all informasjon du sender vil bli regnet som ikke-konfidensiell eller ikke eiendomsbelagt. Du gir også Xylem ubegrenset, ugjenkallelig, global, royalty-fri lisens til å bruke, reprodusere og distribuere all slik informasjon.

Endringer

Xylem forbeholder seg retten til å endre disse Juridiske betingelsene når som helst. Alle slike endringer og modifikasjoner vil bli gjort gjeldende så snart slike endrede eller modifiserte Juridiske betingelser legges inn på Xylem-nettstedene. Dersom du bruker et Xylem-nettsted etter at de modifiserte eller endrede Juridiske betingelsene er lagt ut, betyr det at du godtar endringen. For å holde deg oppdatert på de gjeldende juridiske betingelsene, bør du fra tid til annen gå inn på Xylem sine nettsteder hvor disse er publisert.

Standard vilkår og betingelser for kjøp