It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Regler for konfliktmineraler

Xylem Inc. støtter arbeidet med å få en slutt på vold og brudd på menneskerettigheter knyttet til utvinning av visse mineraler fra et sted som beskrives som "konfliktregion", og som ligger i den østlige delen av Kongo og omkringliggende land. Som følge av vold og overtredelser, har Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 pålagt U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) å slutte seg til reglene for å implementere krav knyttet til disse "konfliktmineralene". Konfliktmineraler er tinn, tantal, wolfram og gull (også kalt "3TG"), uansett hvor de utvinnes, bearbeides eller selges. 

Disse reglene gjelder for produsenter som sender inn regelmessige rapporter til SEC og som produserer eller er kontraktsmessig forpliktet til å produsere produkter som inneholder konfliktmineraler som er nødvendige for funksjonen eller produksjonen av disse produktene. Disse produsentene er forpliktet til å undersøke opprinnelsen til disse konfliktmineralene og sende en rapport til SEC hvor de beskriver resultatet av disse undersøkelsene. Hensikten med dette nye kravet er å fremme det humanitære målet om å få en slutt på voldelige konflikter i Kongo og de omkringliggende landene, og som delvis har vært finansiert av utnyttelse og handel med konfliktmineraler.

Xylems forpliktelse: 

 • Å etterleve formålene med Securities og Exchange Commission sitt regelverk om leveranse av konfliktmineraler.
 • Å sørge for at tinn, tantal, wolfram og gull som vi kjøper og som stammer fra en Konfliktregion, kan sertifiseres som “konfliktfritt”.
 • Å sikre overholdelse av disse kravene, og å be våre leverandører om å utvise tilbørlig aktsomhet i sine innkjøpskjeder for å være sikker på at disse metallene har sin opprinnelse i:
  • miner og smelteverk utenfor Konfliktregionen eller
  • miner og smelteverk som er sertifisert som konfliktfrie av en uavhengig tredjepart, hvis mineralene har sin opprinnelse i Konfliktregionen. 

   Vår aktsomhet forplikter oss til å be våre leverandører om å gi oss en skriftlig dokumentasjon av resultatene av sin aktsomhet.
 • Å sørge for at klager fra leverandører og andre parter i forbindelse med vår håndtering av konfliktmineraler behandles via vårt Ombudsmannprogram for leverandører eller vårt interne Ombudsmannprogram (du finner begge programmene i Leverandørenes regler for god fremferd og Reglene for god fremferd her).

Hvis vi oppdager bruk av konfliktmineraler produsert ved anlegg som ikke anses å være konfliktfrie hva angår noen materialer, deler eller komponenter som vi anskaffer for bruk i våre produkter, vil vi i størst mulig grad bestrebe oss for å gå over til konfliktfrie produkter.


Patrick K. Decker
President og Chief Executive Officer
Xylem Inc.