It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Næringsmiddelindustrien

Vann- og energisparing – pådrivere i mat- og drikkevareindustrien

Med en stadig økende befolkning, er det en verdensomspennende utfordring å brødfø verden. Vann står sentralt i denne problematikken, fordi matproduksjon er den definitivt største forbrukeren av vann. Å redusere vannavtrykket innen matproduksjon er et sentralt mål i mat- og næringsmiddelindustrien.

For å gjøre dette på en effektiv måte må næringsmiddelindustrien håndtere alle aspekter ved vannforbruket. Ledere må innse at hver dråpe teller – fra transport av kildevann fra brønner eller overflatevann til behandling av vann som brukes i produksjon av matprodukter, til intern gjenbruk i prosessanleggene, til behandling og utløp av avløpsvann.

Med innovative produkter og servicefunksjoner tilbyr vi tjenester som er energieffektive, pålitelige og i henhold til gjeldende forskrifter, standarder og regler.

Næringsmiddeltjenester
Næringsmiddelindustrien Næringsmiddeltjenester