Næringsmiddelindustrien

Vann- og energisparing – pådrivere i mat- og drikkevareindustrien

Med en stadig økende befolkning, er det en verdensomspennende utfordring å brødfø verden. Vann står sentralt i denne problematikken, fordi matproduksjon er den definitivt største forbrukeren av vann. Å redusere vannavtrykket innen matproduksjon er et sentralt mål i mat- og næringsmiddelindustrien.

For å gjøre dette på en effektiv måte må næringsmiddelindustrien håndtere alle aspekter ved vannforbruket. Ledere må innse at hver dråpe teller – fra transport av kildevann fra brønner eller overflatevann til behandling av vann som brukes i produksjon av matprodukter, til intern gjenbruk i prosessanleggene, til behandling og utløp av avløpsvann.

Med innovative produkter og servicefunksjoner tilbyr vi tjenester som er energieffektive, pålitelige og i henhold til gjeldende forskrifter, standarder og regler.

Næringsmiddeltjenester
Næringsmiddelindustrien Næringsmiddeltjenester