It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kommersielle bygg

Løsninger for klimakontroll, vann- og avløpsbehandling, samt brannvern i bygninger

Kommersielle bygninger inkluderer hoteller, kjøpesentre, skoler, kontorbygg og sykehus. Og de huser ofte mange mennesker på samme tid. Dette øker etterspørselen etter pålitelige og energieffektive løsninger som har kapasitet til å håndtere diverse medier og strømning som varierer hele tiden.

Xylem tilbyr både systemkunnskap og et unikt spekter med produkter og løsninger for å møte moderne krav til pålitelig og energieffektiv HVAC, vann- og avløpsvannbehandling i alle typer bygninger. 

Fjernvarme og -kjøling
Kommersielle bygg Fjernvarme og -kjøling