It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Akvakultur & Fisk

Akvakultur & Fisk

Xylem tilbyr produkter og løsninger som er viktige for bærekraftig akvakultur.

Desinfisering av vann er essensielt for å opprettholde fiskehelsen. Ultrafiolett stråling og ozon står for effektiv desinfisering uten å produsere skadelige biprodukter eller kjemiske reststoffer. Xylem™ sitt varemerke Wedeco er verdensledende innen energieffektive systemer for UV- og ozondesinfisering, og tilbyr førsteklasses utstyr for biosikkerhet innen akvakultur.

Xylem Norge tilbyr et stort utvalgt av pumper fra pålitelige varemerker som Flygt, Lowara/Vogel, ITT Goulds  og Godwin. Hovedapplikasjoner er pumping av sjøvann, ferskvann, prosessvann, avløpsvann, transportvann og resirkulering.

Xylem kan levere instrumentering og software som overvåker nøkkelprosessparametre som vannmengde, trykk, oppløst oksygen, salinitet, turbiditet, ammoniakk, temperatur og pH, og varsler operatører om potensielle problemer. Med varsling i tide kan operatører reagere raskt for å holde operasjoner innenfor gunstige verdier for fiskevelferd.

Xylem™ sine Xchange varmevekslere hjelper med å holde vanntemperaturer innenfor gunstige verdier.

Våre løsninger for ensilering brukes til hygiensk håndtering og behandling  av restråstoff. Restråstoffene fra fisk lastes inn i en ensileringstank hvor en Xylem kvernpumpe kutter fisken i småbiter. Etter kutting tilsettes maursyre for å starte ensilasjeprosessen. Den ferdige ensilasjen blir deretter pumpet inn i en lagringstank hvor den holdes homogen og oppløst av enten en mikser eller en sirkulasjonspumpe.