Akvakultur

Avanserte integrerte akvakultur løsninger

Xylem har samarbeidet med fiskeoppdrettere, originalutstyrsprodusenter, integreringseksperter, båtprodusenter og behandlingsanlegg i flere tiår. Fra stamfisk til marked – vi forstår utfordringene som oppdrettsnæringen står overfor. Vi designer, produserer og vedlikeholder et bredt utvalg av systemer for ethvert bruksområde innen akvakultur, og det blir dermed enklere å holde styr på kostnadene når virksomheten utvides.

Kompetencecenter innen Akvakultur

Vår kompetansesenter for akvakultur har mer enn 40 års kunnskap og erfaring med landbaserte RAS, gjennomstrømningssystemer og mæreoppdrett.

Det blir imidlertid stadig vanskeligere å vedlikeholde og overvåke vannkvaliteten. Med nye patogener, hyppigere algeoppblomstringer og medikamentresistente fiskelus øker risikofaktorene som kan true effektiv produksjon og lønnsom vekst.

Dine største udfordringer blir til nye muligheder

Hos Xylem arbeider eksperter på vannbehandling og akvakultur kontinuerlig med å utvikle smartere teknologier som gjør arbeidet enklere og mer lønnsomt for kundene. Enten det gjelder bedre vannsystemer som hindrer fiskelusangrep, eller mer effektive løsninger på patogenproblemer, kan vi hjelpe deg med å forvandle store utfordringer til nye muligheter.

Landbasert RAS

Land-based ras_315x200.jpgResirkuleringssystemer (RAS) innen akvakultur er komplekse. I et RAS- anlegg resirkuleres opptil 95 prosent av vannet, og vannkvaliteten er helt avgjørende for å sikre at forholdene er optimale, og for at livet til hundretusenvis av fisk ikke settes på spill.

Xylem tilbyr en rekke løsninger for håndtering av vann- og spillvann som sørger for trygg drift ved RAS-anlegget.


Utvalgte produkter: UV-desinfeksjonssystemer, Propellerpumper, Nedsenkbare pumper, Pumpestyring og overvåkingssystemer


Landbaserte gjennomstrømningssystem

Land-based flow_315x200.jpg

Uansett om inntaksvannet kommer fra en bekk, en innsjø, en elv eller en brønn, er tilførselen
og bevegelsen av vannet avgjørende i et landbasert gjennomstrømningssystem. Et optimalt
strømningsvolum sørger for at artene i akvakulturen får gode pusteforhold, og for at stoffskifterester skylles ut.

Xylems pålitelige, energieffektive pumpeutstyr ivaretar både fiskens helse og bunnlinjen din.


Utvalgte produkter: Miksere med fast hastighet, Tørt installerte sentrifugalpump, IQ Sensor Net


Mæreoppdrett

Cage-farming_315x200.jpg

Enten anlegget ligger i en fjord eller til havs, har oppdrett i mærer en del utfordringer som
må løses, inkludert sykdommer, patogener og parasitter.

Xylems vanneksperter har inngått partnerskap med ledende bedrifter innen mæredesign, slik at vi kan levere pumpe- og behandlingsløsninger som sikrer fiskevelferden og minimaliserer dødeligheten uten bruk av skadelige kjemikalier.


Utvalgte produkter: Nedsenkbare propellerpumper, IQ Sensor Net, Miksere med fast hastighet


Brønn- og behandlingsbåter

Well-and-processing-boats.jpg

Når fisken transporteres i brønnbåt, må brønnene være hygieniske, og vannet må skiftes regelmessig under transporten.

Xylem har pumpeutstyr og effektiv UV-desinfisering som gir bedre biosikkerhet. Ved at transportvannet UV-behandles, inaktiveres de sykdomsfremkallende mikrobene, noe som betydelig reduserer risikoen for infisering av lasten og miljøet. I tillegg kan sjøvannet tilsettes ozon ved hjelp av ozongeneratorene våre, noe som holder tankene hygieniske og rene på en effektiv måte.

Utvalgte produkter: Nedsenkbare pumper, SMOevo-ozonsystem, UV-desinfeksjonssystem


Behandlingsanlegg og håndtering av biprodukter

Processing-plants-and-by-product-handling.jpg

Hygiene er den viktigste faktoren i et behandlingsanlegg. Feilbehandling av fisk og dårlig
hygiene kan ikke bare føre til tap på millioner av kroner, men også innvirke negativt på lokalsamfunn og omdømme.

Xylem har effektive løsninger for pumping og UV-desinfisering av inntaksvann, ensileringssystemer for hygienisk behandling av avfall og ivaretakelse av biprodukter, systemer for slambehandling og løsninger for avløpsvannbehandling.

Utvalgte produkter: Avløpsvannpumper, Silage, Miksere


Kar og mærer

Ponds and net pens_315x200.jpgXylem har pumper for kontrollert vannforsyning fra elv eller kanal samt luftsystemer med blåsere og småboblespredere. Luftinnblanding i vannet ikke bare øker mengden oksygen som blir tilgjengelig for fisken, men forbedrer også prosessene knyttet til avfallsfjerning. Siden overvåking av vannkvaliteten er helt avgjørende, tilbyr Xylem instrumenter som måler vannstrømningen, mengden innløst oksygen ogpH-verdien og varsler operatørene om mulige problemer.

Xylem provides pumps for controlled water supply from a river or canal, as well as air systems with blowers and fine bubble spreaders. Aeration of the water not only increases the amount of oxygen available to the fish, it also improves the waste removal processes. Since water quality monitoring is crucial, Xylem offers instrumentation that measures water flow, dissolved oxygen and pH, as well as alerts operators to potential problems.

Utvalgte produkter: Vannbehandling, Overvåkingsinstrumenter, Self-priming pumper