Boliger

Å forbedre kvaliteten til hverdagslivet

Områder som domineres av private hjem, i motsetning til områder med industri og næringsbygg, defineres som boligområder. Dette kan være alt fra mobile hjem til enkelt- eller flermannsboliger. Uavhengig av hva slags boligområde det er snakk om må avløpsvannet samles opp og transporteres på et vis. Det er mulig med ulike løsninger avhengig av om det er i byen eller på landet, ferieboliger eller permanente boliger og andre faktorer. De varierer fra individuelle private renseanlegg til ulike typer oppsamlingssystemer som transporterer avløpsvannet til et større renseanlegg.

Uavhengig av systemet trenger de fastboende pålitelige produkter og et velkonstruert pumpesystem som sikrer at avløpsvannet fjernes trygt uten å påvirke boforholdene eller miljøet, til lavest mulig kostnad for huseieren.