It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

 • Kritiske styreenheter for en kritisk ressurs

  Vi produserer og leverer måle-, overvåkings- og styreinstrumenter av høy kvalitet for vannressursoperatører over hele verden.

  Les mer

 • Vannløsninger for det 21. århundre

  Smartere vannmåling og -styring hjelper til med å spare knappe ressurser og gir et renere og mer bærekraftig miljø.

  Les mer

 • Dyrking av maten

  Oppdrettsfisk håndteres nå både på land og i vann. Fiskeoppdrett er en sårbar prosess, og vi er en del av den.

  Les mer

 • Vi skaper renere industri

  Vi hjelper selskaper med å overvåke, styre, analysere og dokumentere sin miljøpåvirkning.

  Les mer