Kyst- og elvemunningsdrift

Xylems kystforskning består av en rekke kystsensorer og -instrumenter som skal aktiveres enten sanntid eller automatisk.

For kystforskning tilbyr Xylem pålitelige, kompakte, energieffektive og brukervennlige sensorer og systemer som måler en lang rekke parametere med høy kvalitet. Vi tilbyr "smartsensorer" for måling av strømmer, oksygen, ledeevne/saltinnhold/tetthet, bølge/tidevann, Vented Wave/tidevann og trykk. Alle smarte sensorer har innebygde temperatursensorer av høy kvalitet og leverer absolutte avlesninger.

Vi har moderne og pålitelig teknologi for nettbasert kommunikasjon og mange års erfaring med å tilby sanntidsløsninger.

Produkter
Produkter
Analytical Instruments & Equipment
Analytical Instruments & Equipment

Analytical Instruments & Equipment

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.