It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ledelse og styring

 

Styret

Styremedlemmene i Xylem er respekterte ledere innen sine felt, og har en klar visjon for fremtiden, omfattende kompetanse i en rekke bransjer og en forpliktelse til å representere interessene til våre aksjonærer over hele verden.

Les om styret.

Ledelse

Xylems utøvende ledelse har mer enn 150 års bedriftserfaring, fra Xylems forløper ITT Corporation, og en rekke andre enheter på tvers av en rekke industrier. Teamet utarbeider bedriftsstrategien og tar viktige avgjørelser for vår globale organisasjon.

Les om lederne våre.

 

Ledelse og etikk

I Xylem er god selskapsledelse ikke et forhandlingspunkt. Vi har skapt en virksomhetsstruktur og har kontroller på plass som fremmer rettferdighet, transparens og ansvarlighet i virksomheten.

Lær mer om vår styringspolitikk.