Dypt vann (>200 m)

I årenes løp har produktporteføljene innen oseanografi gjennomgått en revolusjon og utvalget av produkter har økt betraktelig. I dag bruker de oseanografiske produktene den nyeste teknologien som f.eks. de kraftigste mikrokontrollerne og digitale signalprosessorene. Avanserte programvareløsninger og kraftige prosessorer brukes i dataloggerne, og XML – og moderne bussteknologi gir sikker og rask dataoverføring. Sensorene bruker den mest avanserte flerfrekvens akustisk teknologi samt optisk teknologi.

Xylems instrumenter og sensorer brukes over hele verden innen oseanografi, av landmålere, innen hydrografi og av oseanografi- og klimaforskere og mange andre.

De viktigste produktområdene er:

  • Strømmålere
  • Strømprofilmålere
  • Nedsenkbare sensorer, bl.a.:
  • Bølge- og tidevannssensorer
  • Dispergert oksygen
  • Saltinnhold
  • Temperatur
  • Sensorkjeder med dataloggere
  • Havobservatorier
Produkter
Produkter
Analytical Instruments & Equipment
Analytical Instruments & Equipment

Analytical Instruments & Equipment

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.