Overvåking og observatorier

Xylem tilbyr et Smart Sub-observatorium, en fleksibel plattform som tilbyr skreddersydde løsninger med sensorer fra forskjellige leverandører. De kan brukes slik de er eller de kan tilpasses slik at de passer bedre til nøyaktig ditt behov. 

Enkel transport og sikker start

I og med at alt utstyret er samlet i en enkel plattform, er testingen av funksjonaliteten enkel og sikker. Utstyret kobles ikke fra under transport - noe som bidrar til at utstyret som har vært brukt i prøveperioden også brukes når utstyret tas i bruk. Instrumenter og sensorer beskyttes under transport og idriftsettelse, noe som minimerer forsinkelser og funksjonsfeil. Dette gir pålitelig innsamling av data, bedre økonomi og ikke minst kan tidsfristene overholdes.

Langvarig bruk

Smart Sub-observatorium kan bruke forholdsvis store batteripakker for å få lang brukstid, ja opp til flere år om nødvendig. Det kan brukes forskjellige batterityper, og det er viktig å finne riktig type. En interessant løsning er en stor kapsling med alkaliske batterier som opphever transportbegrensninger og gjør det mulig å kjøpe rimelige standardbatterier lokalt.

Enkel datakommunikasjon

Innsamlede data kan enten lagres i instrumenter gjennom hele måleperioden, eller de kan sendes til overflaten via et akustisk modem. Med en kombinasjon av akustisk dataoverføring til en bøye på overflaten, videresending av data via radio eller satellitt, kan data overføres direkte til en database på kontoret. Overflatefartøy på stedet kan samle inn data via akustisk kommunikasjon uten at observatoriet må fraktes til overflaten. På denne måten har du forholdsvis "ferske" data til en lav kostnad. Akustisk dataoverføring er tilgjengelig som en integrert funksjon. På grunnere vann kan plattformen utstyres med kabel til land, både for å drive instrumentene og for å vise data i sanntid.

Enkel overføring til overflaten

Smart Sub-observatorium kan utstyres med en enkel og pålitelig akustisk frigjøring. Det kan utstyres med en argos- eller iridiumundervannsfyr og blinkende lys for hjelp med gjenfinning på overflaten. Slik kan den raskt og enkelt repareres eller vedlikeholdes og deretter gjenoppta arbeidsoppgavene.

Resirkulering

Plattformen er designet for gjenbruk og sikrer dermed eierne betydelige økonomiske fordeler. Hvis det er behov for nye sensorer eller andre endringer, er det vanligvis enkelt å gjøre slike modifikasjoner.

Produkter
Produkter
Analytical Instruments & Equipment
Analytical Instruments & Equipment

Analytical Instruments & Equipment

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.