Leverandørers regler for god framferd

Xylem er forpliktet til integritet og sosialt ansvar av den høyeste standard på tvers av hele vår globale distribusjonskjede. Forpliktelsen til integritet og sosialt ansvar strekker seg ut til vår mangfoldige og verdensomspennende distribusjonsbase. Vi jobber på tvers av Xylem for å skape relasjoner med leverandørene våre og fremme handlinger som stemmer overens med kjerneverdiene respekt, ansvar, integritet og kreativitet. Vi har som mål å sikre at leverandørene våre sørger for et trygt arbeidsmiljø, utfører arbeidet på en god måte, benytter seg av miljøansvarlige produksjonsprosesser og reduserer påvirkningen driften har på miljøet.

For å sikre at leverandørene driver sin virksomhet med en høy grad av integritet og på et sosialt og økonomisk forsvarlig nivå, forventes det at alle leverandører til Xylem følger Leverandørenes regler for god framferd.

Last ned Leverandørenes regler for god framferd i Xylem på språkene nedenfor.

 

Hvis du vil melde en bekymring, kan du gjøre det i Xylems varslingsportal på integrity.xylem.com. Hvis du ikke har internett-tilgang, kan du rapportere ved å ringe til 888-995-9870 fra USA, eller til +1-605-275-8765 internasjonalt.