Skipsfart

Pålitelighet og global tilstedeværelse – det viktigste i sjøfarten.

Marine miljøer er svært utfordrende Enten det gjelder et handelsskip, marinefartøy eller en offshore-plattform, er det trangt om plassen og lite rom for reservedeler uansett prosess eller utstyr. Nedstenging er ikke et alternativ, så det utvalgte utstyret må være solid og garantert pålitelig.

Trygt vann er helt avgjørende. Og trygt vann krever sterilisering dersom det skal drikkes, samt prosess og produksjon, avløpsbehandling og tømming av ballastvann. Desinfisering av vann må være energieffektivt, kompakt, effektivt og mest av alt pålitelig.

For miksing av boreslam er nedsenkbar omrøring selve nøkkelen. Å holde de fine partiklene i boreslam suspendert er en kontinuerlig utfordring for innen offshore-boring og supplyskip-operasjoner. Uten god miksing er oppbyggingen av sedimenter et uunngåelig og dyrt problem.

Mange væsker krever mange pumper. Tankrengjøring, utpumping, slampumping, mudring – behovet for pumping i marine miljøer er uendelig. Både havner, marinaer, skipsverft, fartøy og plattformer krever pumper, og Xylems nedsenkbare pumper er de mest robuste og pålitelige pumpene i bransjen.

Datainnsamling og -analyse, flere verktøy du kan bruke. Enten du styrer et forskningsskip, en offshore-operasjon, tilsynsorgan, skip eller havn, trenger du data. Xylem har instrumentene du trenger for å samle inn og organisere data som f.eks. vannkvalitet, tidevannshastighet/-vind, kartlegging av havneinnløp/havbunn og ombordovervåking for manøvrering.