Tidevann og strømmer

Noen ganger er alt du trenger litt kunnskap om bølger, tidevann og strømmer. Mens andre prosjekter krever avanserte, komplekse og langsiktig havovervåkingsløsninger som involverer en mangefasettert tilnærming til datainnsamling.

Enten det gjelder kystmiljøer på grunt vann eller det dype havet, tilbyr Xylem løsninger for miljøforskning brukt innen oseanografi, hydrografi og klimaforskning. Xylem leverer verdens mest teknologisk avanserte, selvstendige og integrerte fjernstyrte observeringssystemer under vann, miljøovervåkingsbøyer, telemetri, vannkvalitets- og hastighetssensorer.

Xylem tilbyr også avdelingen Integrated Systems & Services (ISS), en komplett systemintegrator som leverer konstruksjon og produksjon på stedet av miljøovervåkingsbøyer, telemetrisystemer, profilplattformer, PAR-produkter og tilpassede løsninger. Når løsningen din har blitt tatt i bruk, hjelper ISS-feltspesialistene deg med langtidsvedlikeholdet.

Produkter
Produkter
Analytical Instruments & Equipment
Analytical Instruments & Equipment

Analytical Instruments & Equipment

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.