Fiskerier

Oppdrettnæringens økende rolle

Verdens villfiskstammer har blitt utarmet. Resultatet er at det er iverksatt midlertidig fiskestopp i mange deler av verden fordi befolkningen fortsetter å vokse. Akvakultur er en raskt voksende form for matproduksjon som med hell har gitt en betydelig mengde fisk og skalldyr for å bidra til å fø verdens voksende befolkning og stadig økende appetitt på sjømat. Men denne produksjonsmetoden står overfor mange utfordringer, hvor noen inkluderer økende kostnader, strengere offentlige forskrifter og begrenset med vannforsyning. Disse utfordringene har skapt et behov for mer avansert overvåkings- og fôringsteknologi for å skape strengt kontrollerte og bærekraftige vekstforhold.

Bærekraftig akvakultur

En vellykket og bærekraftig akvakulturvirksomhet med miljøvennlige metoder starter med en nøyaktig og pålitelig forståelse av vannkvalitetsparametere. Uten en nøyaktig forståelse av vekstforholdene, kan avlingen lide og det kan forekomme feil gjødsling, noe som til syvende og sist vil føre til skuffende produksjonsnivå, høye kostnader, vannforurensning og til og med sykdom.

Effektiv overvåking

Xylem har alle nødvendige verktøy for effektiv overvåking og styring av din akvakulturdrift. Våre håndholdte instrumenter tar prøver av vannkvaliteten for en rask sjekk av vannforholdene, mens våre kontinuerlige flerparameter- og DO-monitorer kan hjelpe i prosesstyringen for hele anlegget.

Våre monitorer kan hjelpe deg med matesyklusen og bistå i den overordnede styringen av anlegget. Monitorene gjør det også enkelt med ekstern visning av vannkvaliteten i sanntid. I tillegg kan man stille inn alarmer når forholdene synker til under brukerdefinerte standarder, og raskt varsle anleggsledelsen om tilstanden slik at de kan reagere umiddelbart på endringen.

 

Produkter
Produkter
Analytical Instruments & Equipment
Analytical Instruments & Equipment

Analytical Instruments & Equipment

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.