Navigering under vann

Xylem kan tilby flere former for elektronisk navigering inkludert AIS, radarfyr (RACON) og mange typer fjernovervåkingssystemer. AIS blir mer og mer populært siden det ikke bare gir en elektronisk posisjonsrapport, men også gir overvåkingsdata og kan overføre vær- og hydrologisk data.

 

Systemene kan ha sensorer og utstyr så som:

Meteorologiske målinger

 • Vind
 • Lufttemperatur
 • Lufttrykk
 • Sikt
 • Nedbør
 • Relativ fuktighet

Oseanografiske målinger

 • Aktuell hastighet og retning i mange dybder
 • Vannivå
 • Signifikant bølgehøyde
 • Det finnes et stort antall parametre

Sensorer

 • Trykkompensert tidevannsmåler
 • Oksygenmåler
 • Trykkmålere
 • Doppler strømningsmåler (DCS)
 • Temperatursensor
 • Turbiditetsmåler

Databøye

 • Vind
 • Lufttemperatur
 • Lufttrykk
 • Sikt
 • Nedbør
 • Relativ fuktighet

SmartGuard datalogger

 • LAN, seriell og USB via kabel, AIS, VHF, GPRS
 • Aanderaasensorer
 • De fleste sensorer fra tredjepart
 • Metadata lagres og overføres, derfor full sporbarhet

Trygg navigering

 • Strømningshastighet og retning i forskjellige dybder fra overflaten til havbunnen.
 • Kontinuerlig overvåking av viktige parametre i havet og i luften.
 • Sanntids hav- og luftparametre overføres via AIS-systemet.
 • Trygg fortøyning og bedre lasting og lossing.
 • All informasjon vises i sanntid i et webprogram.

Miljøovervåkning

 • Sedimentbevegelser og mudringsplaner.
 • Overvåke havforurensning og oxygenkonsentrasjon.
 • Plattformen kan utvides med flere miljøparametre.
 • Data lagret i en SQL-database for videre analyse.
 • Dynamisk sporing av forurensning fra oljespill.
 • Kritisk informasjon til partene etter naturkatastrofer eller sjøulykker.

Gjør havnen mer effektiv

 • Forsyne havnefogden med en fullstendig sanntidsoversikt over betingelsene som påvirker trafikken.
 • Historiske data er verdifulle for forskning, vitenskap, utslippstillatelser.
 • Full kontroll over viktige parametre under lasting/lossing gir maksimal effektivitet.
 • Lavere forsikringskostnader mot miljø-, fortøynings-, driftsskader.
 • Bevis og dokumentasjon i forsikringskrav.
Produkter
Produkter
Analytical Instruments & Equipment
Analytical Instruments & Equipment

Analytical Instruments & Equipment

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.