It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Energi og kraft

Å lage grønn strøm fra vannkraft

Menneskene har brukt kraften i vann i flere tusen år for å betjene forskjellige maskiner, for eksempel sagbruk, tekstilfabrikker og kornmøller. I dag er vannkraft en grønn, fornybar energikilde for produksjon av elektrisitet. 16 % av all energi som produseres over hele verden, kommer fra vannkraft.

Flygt leverer nedsenkbare vannturbiner av semi-Kaplan-typene. Neddykket drift under bakken sikrer usynlig og stille drift. Nedsenkbare turbiner gir høy driftseffektivitet og høy pålitelighet, uten transmisjonsaksler, koblinger eller mellomlagre. Flygt vannturbiner er designet for små vannkraftverk hvor enkel installasjon og vedlikehold er ekstremt viktig.

Kull
Energi og kraft Kull
Solenergi
Energi og kraft Solenergi
Vannkraft
Energi og kraft Vannkraft
Jordvarme
Energi og kraft Jordvarme