Offentlig vann- og avløpsvannbehandling

For behandling av kommunale avløp trenger du mer enn utstyr. Du trenger løsninger.

Behandling av avløpsvann. På noen måter kunne det ikke ha vært mer grunnleggende. Ved utnyttelse av kraften som naturen bruker for å rense elver og bekker – luft, mikrober, tyngdekraft, lys – har avløpsvannindustrien revolusjonert rensing og gitt helse til samfunn, elver, bekker, sjøer og hav.

Men dagens behov er langt fra grunnleggende. Alle må gjøre mer med mindre. For å holde prisene nede drives anleggene med mindre penger, færre ansatte, mindre plass og lavere energiforbruk. Du må gjøre mer – mer behandling til tross for at listen over parametere for utslippstillatelse vokser og vokser. BOD, COD, TSS, fekale koliforme bakterier - ja. Men også nitrogen, fosfor, andre patogener og forutsigbart snart også rester av legemidler.

Eldre systemer må skifte ut og oppgradere originalutstyr. Samtidig utfordres forsyningsselskaper til smartere behandling, oppnå enda større utnyttelse av samme fotavtrykk, redusere energiforbruket og legge til avanserte prosesser. Nyere anlegg må forutsi fremtiden, planlegge for utvidelser og strengere grenser.

Når vannet forlater anlegget, er det ikke lenger avløpsvann, men en svært verdifull ressurs. Den er klar for gjenbruk, noen ganger direkte, eller av nedstrøms brukere, industrier, drikkevannsanlegg eller økosystemet som er helt avhengig av vannet ditt