It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Produkter og tjenester

Xylem tilbyr en rekke produkter og systemer for de krav og utforminger som må til ved behandling av vann- og avløpsvann på en effektiv måte. Det være seg: Lense- og dreneringsprodukter, avløpspumper, slam- og slurrypumper, prosesspumper, vannforsyningsprodukter, sirkulasjonspumper, miksere/omrørere/agitatorer, luftere, prefabrikerte pumpestasjoner, styring og automatikk mm.