It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Konstruksjon

Fra anleggsavvanning til bygging under bakken – Xylem leder

Enten du bygger, vedlikeholder eller reparerer, tilbyr ingen andre bedrifter en mer allsidig serie med pumpeprodukter enn Xylem.

I tillegg spiller våre pumper for tung belastning en rolle i de mest kritiske infrastrukturprosjektene over hele verden, blant annet ved bygging av rørledninger og energiverk.

En del av byggeprosessen er å grave dypere tunneler, håndtere høye vannspeil, reparere hovedvannsledninger og flytte avløpsvann. Xylems Flykt og Godwin-merker med leiepumper gir eksepsjonell nytte når man må senke vannspeilet, lense grunnvann eller drenere bort regnvann fra anleggsplassen. Med pålitelige produkter og tjenester kan du stole på Xylem for:

  • Pumping av bentonittslam
  • Overvannsdrenering
  • Lensepumping og trinnvis drening
  • Nedspyling av pæler
  • Anleggs- og brønn-lensing
  • Vannløpsavledning
  • Kloakkomlegging

Faktum er at de fleste anleggsplasser krever avvanningspumper. Noen ganger blir pumpene igjen etter at jobben er ferdig. Grunnvann fra området rundt og regn kan oversvømme hele anleggsplassen hvis det ikke ordnes opp i. I tillegg kan utgraving under grunnvannsspeilet føre til at det trenger vann inn på anleggsplassen. Xylem forstår de utfordringene du står ovenfor daglig, og er her for deg så lenge du har behov for avvanning med pumper og tjenester tilgjengelig for kjøp eller leie 24/7.

Godwin og Flygt er navn som har nytt stor tillit innen avvanning av anleggsplasser i over 100 år. Den første nedsenkbare avvanningspumpen ble faktisk utviklet av Flygt. Xylem kombinerer disse to historiene på daglig basis for å konstruere avvanningsprosjekter for anleggsplasser over hele verden. Vi gir sikkerhet og hjelper deg med å fokusere på din oppgave…nemlig bygging. Hos Xylem fjerner vi mer enn bare vann. Vi fjerner alle bekymringene rundt vann, og lar deg konsentrere deg om jobben.