Behandling av industrivann og avløpsvann

Å holde industrien i gang med pålitelige vann- og avløpspumper

Xylem spesialiserer seg på løsninger for inntak av ubehandlet vann og behov knyttet til avløpsvann og flomvann på tvers over en lang rekke industrier. Selv om ingen industrivann-løsninger er identiske, er Xylem en fellesnevner i løsningene. Vi kombinerer vi pålitelig vannbehandlingsinnovasjon med industriekspertise for å lage tilpassede industriløsninger som oppfyller nesten alle krav.

Fra transport av svært korrosive væsker til håndtering av skjøre bioteknologiske forbindelser til behandling av industrielt avløpsvann, er Xylem en ledende leverandør av pumper og utstyr for transport av praktisk talt alle væsker i din bransje.

Enten det er et enkelt eller komplekst prosjekt, vil våre eksperter innen industriapplikasjon vurdere dine operasjoner og deretter identifisere riktig løsning for din applikasjon. Med vårt salgs- og støttenettverk over hele verden, er hjelpen aldri langt unna med Xylem.

Bilvask
Generelt industri Bilvask
Overvannsdrenering
Generelt industri Overvannsdrenering
Bypass- og backup-pumping
Generelt industri Bypass- og backup-pumping
Brannhemming
Generelt industri Brannhemming
Tremasse- og papirbleking
Generelt industri Tremasse- og papirbleking