Avlopp

Oavsett vilken typ av bostadsområde det handlar om måste avloppsvattnet samlas in och transporteras på något sätt. Beroende på om det handlar om städer eller landsbygd, sommarstugor eller permanenta bostäder finns det olika möjliga lösningar. Dessa metoder sträcker sig från enskilda privata reningsverk till olika slags insamlingssystem som transporterar avfallsvatten till ett större reningsverk.

Oberoende av system är de boende beroende av tillförlitliga produkter och en rejäl utformning av pumpsystemet, så att avloppsvattnet avlägsnas på ett säkert sätt utan att påverka levnadsstandarden eller miljön, och med minimala kostnader för husägaren.

Varumärken
Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

Lowara
Lowara

Lowaras tillförlitliga och ekonomiska lösningar för pumpning och cirkulering av rent eller

Leopold
Leopold

Lösningar för filtrering och klarning inom vatten- och avloppsvattenbranschen.

Sanitaire
Sanitaire

Lösningar för biologisk rening av avloppsvatten i kommunala och industriella tillämpningar

Wedeco
Wedeco

Reliable and environmentally-friendly water and wastewater treatment technologies.