It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tryckavloppssystem - LTA

Lösning med tuggerpump ekonomiska installation i utmanande terräng

Ett tryckavloppssystem (LTA - LättTryckAvlopp) är ett smart och ekonomiskt alternativ för mer avlägsna bostadsområden. Tryckavloppssystem använder trycksatta (fyllda) ledningar i mindre dimension, som dras i grunda och smala diken som följer markens naturliga konturer. Pumpens kvarnfunktion minskar de fasta föremålens storlek så att de enkelt kan transporteras i de mindre ledningarna.


Systemet består av ett förgrenat rörsystem med liten diameter och bygger på små pumpstationer nära bostäderna som tar emot avloppsvattnet. Avloppsvatten från ett LTA-nätverkssystem släpps ut i det kommunala avloppsnätet eller förs till en större pumpstation för efterföljande transport till det kommunala nätet eller direkt till ett reningsverk.
Dessa system kan utformas i valfri skala, från enskilda hem till större bostadsområden eller hela samhällen. Ett litet system kan omfatta ett par hushåll, medan ett större system kan innehålla hundratals eller till och med tusentals pumpstationer. Samma skalbarhet gäller Flygt-övervaknings- och styrsystem, från användarvänlig larmhantering till avancerade Scada-system som kompletterar våra tryckavloppssystem.


Eftersom vi utformar våra system i enlighet med projektets specifika krav, får du de bästa pumplösningarna för ditt tryckavloppssystem baserat på ett Flygt-pumpstationspaket för användning utomhus. Paketen består av beprövade fabriks- och fälttestade system och är enkla att installera, använda och sköta – så att du kan få åratal av problemfri användning.

Vårt erbjudande

Vi har utformat LTA-system sedan 1980-talet och förstår dina utmaningar och behov. Tillsammans kan vi konstruera en tillförlitlig och ekonomisk lösning som passar dina specifika krav. Några av de utmaningar vi kan hjälpa dig med är:

  • Utformning av LTA-system och beräkning av antalet pumpstationer, val av pump och storlek på rörledningarna
  • Betydelsen av pålitlig drift
  • Enkelt handhavande
  • En ekonomisk lösning

 

Produkter Varumärken
Produkter
Tuggerpump
Tuggerpump

Tuggerpumpar med effektiva skärsystem minskar avfallsinnehållet till ett fint slam.

El och Automatik
El och Automatik

Utrustning för styrning, övervakning och kommunikation - för effektivare verksamhetsdrift.

Flygts trycksatta avloppssystem (LTA)
Flygts trycksatta avloppssystem (LTA)

Ger tillförlitliga, effektiva och kostnadsoptimerade anslutningar.

Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och