It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vattenförsörjning och Tryckstegring

Det är inte alltid man har kommunalt vatten fram till dörren

Detta kan vara situationen för många fritidsfastigheter runt om i landet, men ockå många permanentboenden i glesbyggd behöver en lokal lösning för dricks- och bruksvatten. Vanligast är att djupbrunnar (borrar), grävda brunnar eller att man tar vattent från närliggande vattendrag eller sjöar. 

Xylem erbjuder driftsäkra och effektiva pumpar och lösningar för alla vanligt förekommande vattenförsörjningslösningar. 

Vattentryck som inte ger upp

Oavsett om du tvättar, badar barnen, vattnar trädgården eller tvättar bilen – eller allt på samma gång – förväntar du dig ett jämnt och starkt vattenflöde. Xylem levererar system med konstant tryck som enkelt hanterar hushållets krav.

Ett system med konstant tryck använder en styrenhet med varvtalsstyrning som automatiskt styr pumpsystemets prestanda mot hushållets behov. Precis som farthållaren på en bil ökar eller minskar den varvtalsstyrningen pumpens hastighet beroende på hushållets vattenbehov och samtidigt bibehåller önskat tryck. Resultatet är tillförlitligt, konstant tryck var och när du än behöver det.

Produkter Varumärken
Produkter
Borrhålspumpar
Borrhålspumpar

Lowara borrhålspumpar och brunnspumpar. Brett program från 4" till 12"

Pumpar för rent vatten/klar vätska
Pumpar för rent vatten/klar vätska

Högeffektiva centrifugalpumpar med axiellt inlopp för vätskor utan fasta ämnen.

Lowara självsugande pumpar
Lowara självsugande pumpar

För att starta pumpning med tom slang och för vätskor med upplösta gaser. Håller sig fylld

Tryckstegringsanläggningar
Tryckstegringsanläggningar

Kompletta tryckstegringsanläggningar för renvatten

Varumärken
Lowara
Lowara

Lowaras tillförlitliga och ekonomiska lösningar för pumpning och cirkulering av rent eller