It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpstationer för dagvatten samt invallning

Förhindra skador av stormar och översvämningar

Dagvattenpumpstationer hjälper till att skydda områden genom att pumpa bort stora mängder vatten, vilket förhindrar översvämningar. Många städer och kommuner ligger vid eller nära vatten, vilket skapar behov av stora och tillförlitliga pumpsystem som kan hantera stora vattenvolymer. Andra ligger på plan mark där vattnet har svårt att rinna bort. Tillförlitlighet är den viktigaste parametern när du utformar en dagvatteninstallation.

Dagvatten innehåller ofta fasta föremål och stora mängder fiberrikt material, till exempel kvistar, löv, ogräs, skräp, smuts och sediment som sand, avlagringar, lera och jord. Konstruktionen av pumparna och pumpstationerna ställs inför hårda krav, eftersom skräp inte får fastna i pumparna och sediment inte får hamna i pumpsumpen. Inflödet till stationen kommer att variera i hög grad mellan torrperioder och översvämningar. De mest tillförlitliga pumparna bör användas tillsammans med en genomtänkt utformning av stationen för att garantera säker drift.

Förstå dina utmaningar

  • Stormvatten innehåller ofta fasta ämnen och stora mängder fibröst material
  • Stora inflöden inträffar under en kort tidsperiod
  • Arbetar under kortare perioder under året, men när de behövs måste de vara utomordentligt driftsäkra
  • Bra grovgaller är ett måste

 

Hantering av dagvatten
Dagvatten och översvämningar Hantering av dagvatten
Förebyggande av översvämningar
Dagvatten och översvämningar Förebyggande av översvämningar
Nöddränering av översvämningsvatten
Dagvatten och översvämningar Nöddränering av översvämningsvatten
Desinfektion
Dagvatten och översvämningar Desinfektion
Förberedelser och insatser vid orkaner
Dagvatten och översvämningar Förberedelser och insatser vid orkaner