Förebyggande av översvämningar

Förebyggande av översvämningar

Xylem erbjuder system som transporterar och hanterar ytvatten från stormar genom separata eller kombinerade insamlingssystem. Detta skyddar både kustområden och områden i inlandet från översvämningar och relaterade skador. Tillförlitlighet är nyckeln till att säkerställa att människor, hus, kommersiella byggnader, sjukhus, flygplatser, industrier och många andra anläggningar skyddas mot förestående översvämningar.

Produkter Våra tjänster Varumärken
Produkter
Pumpar
Pumpar

Information, teknisk data och tillämpningar för våra pumptyper.

El och Automatik
El och Automatik

Utrustning för styrning, övervakning och kommunikation - för effektivare verksamhetsdrift.

Våra tjänster
Installation och driftsättning av anläggningar för vatten och avlopp, inklusive styrsystem, kräver hög teknisk kompetens och specialistkunnande. Det kan vara svårt att klara detta med begränsade resurser och...
Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.