Desinfektion

Det är mycket viktigt att hålla vattnet rent och fritt från farliga patogener. Xylem har flera årtionden av expertkunskaper inom desinficering av vatten för kritiska tillämpningar genom våra beprövade, testade och certifierade ultravioletta tekniker och ozontekniker. Xylems tekniker kan neutralisera en rad patogener i inloppsvatten, avloppsystem eller återcirkulationssystem, oavsett flödeshastighet, salthalt eller systemkonstruktion. 

Produkter
Produkter
Omrörare
Omrörare

Omrörare

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.