It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Desinfektion

Det är mycket viktigt att hålla vattnet rent och fritt från farliga patogener. Xylem har flera årtionden av expertkunskaper inom desinficering av vatten för kritiska tillämpningar genom våra beprövade, testade och certifierade ultravioletta tekniker och ozontekniker. Xylems tekniker kan neutralisera en rad patogener i inloppsvatten, avloppsystem eller återcirkulationssystem, oavsett flödeshastighet, salthalt eller systemkonstruktion.