Xylem utsett till ett Fast Company Innovators Standout

Xylem utsett till ett Fast Company Innovators Standout

Making Waves visar på fyra olika sätt där Xylem skapar en kultur av innovation.

Fast Company har valt ut Xylem för sin 2022-lista över de bästa arbetsplatserna för innovatörer i kategorin storföretag. Detta är ett erkännande för vårt sätt att skapa en rik innovationskultur för anställda i hela verksamheten. Innovation är kärnan för Xylems företagskultur och våra partnerskap med vattenverk, med branschen, med tekniksektorn och med andra intressenter för utveckling av banbrytande teknik och lösningar som avhjälper akuta vattenproblem – som torka, klimatförändringar, budgetåtstramningar och andra kritiska utmaningar.

”Innovation och skapande samarbete med partners som delar våra värderingar är nyckeln. Det driver vår utveckling och hjälper oss att forma nästa generation av vattenlösningar.”

– Patrick Decker, VD och koncernchef för Xylem

När vattenproblemen accelererar runt om i världen fokuserar vi på att upptäcka nya sätt att hjälpa våra kunder och deras samhällen att lösa sina vatten- utmaningar snabbare, effektivare och mer hållbart.

Här är fyra exempel på hur Xylem arbetar med innovation:

1. Investeringar i innovation

Att ta ny och banbrytande teknik till marknaden utgör en stor hävstång för Xylem, den driver tillväxten. Framtagning av digitala lösningar som påverkar resultatet för våra kunder, står nu för 70 procent av Xylems nya produktutvecklingsinvesteringar. De senaste tre åren har Xylem också mer än fördubblat investeringen i utveckling av genombrottsprodukter och lösningar. Ofta produkter och lösningar med en låg mognadsgrad, vilket innebär långsiktiga investeringar som kräver tålamod och inkubation. En av dessa tekniker är Taron, en helt ny reningsprodukt för avloppsvatten som är ett kostnadseffektivt sätt att ge syre till bakterier för rening och stabilisering av avloppsvatten, vilket dramatiskt minskar reningsprocessens påverkan. Detta är viktigt för städer och stadsmiljöer med brist på utrymme för nybyggnad eller ombyggnad.

2. Xylem Innovation Labs

Xylem fokuserar våra resurser och globala närvaro på att identifiera de mest lovande tekniska lösningarna och ta dem till marknaden för att lösa världens vattenutmaningar både i och utanför branschen. Det här är drivkraften bakom lanseringen av Xylem Innovation Labs – ett team med syfte att ta fram nya idéer i partnerskap med de mest kreativa tänkarna i olika sektorer och grupper över hela världen. Bland våra innovationspartners finns teknikföretagen Esri, Amazon och Dragos, startup-företag och riskkapitalbolagen The Westly Group och Burnt Island Ventures, ledande universitet och forskningsinstitut som MIT, Arizona State University och BlueTech Research, myndigheter och ideella verksamheter som Imagine H2O med världens ledande vattenteknikaccelerator samt självklart alla våra kunder, leverantörer och distributörer.
 
Xylem Innovation Labs utforskar dessa partnerskap genom grundarvänliga inkubator- och acceleratorprogram fokuserade på att accelerera teknikutveckling och kommersialisering. I dagsläget arbetar vi med tretton företag runt om i världen, från Kalifornien till Singapore som representerar ett brett tekniskt spektrum, bland annat utvinning av vatten ur luften med atmosfäriska vattengenereringssystem, undanröjning av skadliga PFAS-föroreningar med innovativa tekniker och membrantekniker, reducering av koldioxidutsläpp och energianvändning i reningsanläggningar med genetiskt modifierade alger och virtuell hjälp för vattenverksoperatörer med Augmented Reality-verktyg.

3. Ny affärsmodell

Utöver ny teknik är nya affärsmodeller en mycket viktigt grund för innovation. Xylem blev nyligen huvudsponsor för Trial Reservoir, en revolverande lånefond som startats av Isle Utilities, en global vattenkonsult och teknikscout för vattenverk. Genom finansering av tekniska försöksinstallationer är Trial Reservoir en unik affärsmodell med syfte att skynda på marknadsacceptansen för ny teknik hos vattenverk, industrier och kommersiella kunder. ’Finansieringsreservoaren’ fylls på med intäkter från kommersiella kontrakt när försöken övergår i färdiga verksamheter. Om försöken inte går vidare till kommersialisering bär Trial Reservoir kostnaden, vilket därigenom lindrar bördan på teknikleverantören. Initialt fokus för Trial Reservoir handlar om Net Zero-teknik för koldioxidreducering, en mycket välbehövlig verksamhet som banar väg för vattenoperatörer som tryggt kan bädda in dessa lösningar i sina dagliga behandlingsprocesser. Detta minskar risken för kunder som vill prova ny teknik och som samtidigt stärker Xylems innovationsekosystem genom att sammanföra olika intressenter för teknisk utveckling i branschen.

4. Sammanför team med olika bakgrund

Genom att sammanföra olika intressenter och anamma olika perspektiv kan vi inte bara stärka och ena Xylems globala arbetsstyrka utan också driva på företagets innovationskultur samtidigt som vi kan locka till oss nästa generation av talanger. För det syftet är mångfald, jämlikhet och inkludering en grund för Xylems sätt att skapa ett hållbart företag och för att lösa världens vattenbehov. I vårt arbete mot våra hållbarhetsmål som 50 procent kvinnlig representation i ledande positioner senast 2030 och minst 25 procent amerikanska minoritetsrepresentanter i ledande positioner senast 2025, fortsätter Xylem att vässa vårt fokus på mångfaldsrekrytering och på att öka inkluderingen i kärnan för vår verksamhet. Xylems företagskultur stöder samarbete och innovation genom personalnätverksgrupper, ledarskapsutvecklingsprogram, innovationsevenemang och andra initiativ som mentorskap för unga innovatörer genom Xylems Ignite-program.
 
Innovation är nyckeln till att lösa världens vatten- och klimatutmaningar. Framtidens innovation för Xylem ligger i ett nära samarbete med kollegor, kunder, partners och andra intressenter så att värden för vattenadministratörer skapas samtidigt som Xylem bidrar till en mer stabil vattensituation och en hållbarare värld.

Läs mer om innovation på Xylem

Xylems ekosystem för innovation

Xylem Innovation Labs
 
Läs mer om att jobba på Xylem.