Introducerar Xylem Innovation Labs för att få ut ny vattenteknik på marknaden

Introducerar Xylem Innovation Labs för att få ut ny vattenteknik på marknaden

Inom vattenindustrin talar vi mycket om teknik, innovation och digitalisering. För oss på Xylem är de här pelarna viktiga i vårt uppdrag att lösa vattenutmaningarna. Ett uppdrag som i allt större utsträckning behöver anpassas för olika branscher som kommuner, jordbruk och industrier eller kommersiella byggnader och bostäder. Som exempel har vi bara det senaste året sett löften om vattenmål med nollutsläpp från stora globala företag som Pepsi, Gap och Meta och om 100 % vattenåteranvändning fram till år 2035 i Los Angeles med 10 miljoner invånare.

För att uppnå de här beundransvärda men nödvändiga målen måste både operatörer och kommersiella vattenanvändare använda sig av innovativ vatten- och avloppsteknik. Det är helt avgörande om vi ska kunna effektivisera vattenanvändningen, energiförbrukningen och kostnaderna. Xylem är ett ledande globalt vattenteknikföretag med 17 000 medarbetare. Xylem är inte bara ledande inom lösningar när det gäller olika vattenutmaningar utan även när det gäller att samarbeta med universitet, uppstartsföretag och små teknikföretag runtom i världen för att de mest lovande innovationerna ska nå marknaden.

Xylem Innovation Labs väljer ett unikt upplägg för branschen

Alla de här partnersamarbetena leds av Xylem Innovation Labs. Här jobbar ett team med begåvade innovationsentusiaster som är en viktig del av Xylems fokus på att driva tillväxt genom innovation och att forma vattnets framtid. Xylem Innovation Labs-teamets uppgift är att identifiera de tekniska lösningar som har störst potential för Xylems kunder och sedan undersöka möjligheter till partnersamarbeten inom ett ”grundarvänligt” inkubator- och acceleratorprogram. Programmen har ett kommersiellt fokus så att ny teknik också lätt kan komma ut på marknaden genom licensiering, vitförpackade produkter, distribution eller andra kommersiella upplägg.

De här partnersamarbetena är något som bägge parter vinner på. Såväl Xylem som våra teknikpartner som brukar vara flexibla, snabba och hyperfokuserade på att få varje teknik eller lösning perfekt. Samtidigt kan våra långtgående branschkunskaper och etablerade marknadskanaler få fart på deras affärsplaner och förse dem med verktyg som de behöver för att utvecklas och växa.

Jag kan personligen gå i god för att upplägget som Xylem Innovation Labs är unikt för branschen. Jag har varit med och startat upp två vattenteknikföretag och jag vet hur svårt det kan vara att få ut ny teknik på marknaden första gången. Det som är så bra med Xylem är att vi med den globala närvaron, resurserna och stödet från våra kolleger och chefer har möjligheterna att driva flera tekniker framåt parallellt.

Få ut ny teknik på marknaden

Rent konkret jobbar vi på Xylem Innovation Labs utifrån ett ekosystem för innovation som består av tre olika program:

  1. Technology Scouting & Assessment: Xylems öppna innovationsprogram identifierar de tekniker som har störst potential globalt genom ett brett nätverk av partner som bland annat ideella organisationer, universitet, statliga myndigheter, konsulter, forskningsföretag och investerare.
  2. Technology Incubator: Inkubatorn är det första i sitt slag bland stora vattenföretag. Den är framtagen för teknikutvecklare som vill inleda ett samarbete med Xylem på ett tidigt stadium för att påskynda teknikutvecklingen.
  3. Partnerships Accelerator: Det här initiativet är avsett för utvecklade teknikföretag som på ett senare stadium vill utforska möjligheterna till ett kommersiellt partnersamarbete. De som deltar i det här programmet samarbetar med Xylem för att genomföra ett kommersiellt pilotprojekt. De som når ett framgångsrikt resultat går ut ur programmet rustade och redo för ett samarbete med Xylem.

Innovation inom teknik och affärsmodeller

Här gör redan Xylem Innovation Labs-teamet snabba framsteg. Genom de här programen har vi testat många inspirerande tekniska lösningar som har stor betydelse för hanteringen av akuta vattenutmaningar. Det rör sig om allt från fjärranalys via satellit till förstärkt verklighet för fältservicetekniker eller membranbioreaktorteknik till utvinning av vatten ur luften med hjälp av olika system för generering av atmosfäriskt vatten.

Men vi brinner inte bara för tekniska innovationer utan även för affärsmodellinnovation. Ett exempel på det är vårt nya partnersamarbete med vattenkonsultföretaget Isle Utilities för att ta itu med ett av de största problemområdena inom omställningen av vår bransch: tiden det tar att införa ny teknik. Deras lösning för att finansiera och skala upp banbrytande vattenteknik är branschens första: en revolverande kreditfond vid namn Trial Reservoir. Denna fond sammanför alla aktörer som behövs för att få ut ny teknik på marknaden – vatten- och avloppsverk, investerare, uppstartsföretag, ideella organisationer – och sätter upp tydliga riktlinjer och processer för att snabba på teknikinförandet.

Löser vattenutmaningarna tillsammans

Vi ser dagligen exempel på eskalerande vattenutmaningar, som torka och översvämningar, som drivs på av klimatförändringar. Vi måste därför jobba på snabbare för att lösa de här problemen. Men de goda nyheterna är att det finns en fantastisk innovationsförmåga i branschen och alla har en enorm potential att åstadkomma förändring.

Ingen kan dock förändra hela vattenindustrilandskapet på egen hand. Ett av mina favoritcitat är: ”Vill du gå snabbt, gå ensam. Vill du gå långt, gå tillsammans.” Det som är så spännande och en verklig möjlighet här är att Xylem Innovation Labs-teamet inte bara identifierar de allra bästa teknikerna utan också deltar aktivt i processen och samarbetar för att få ut dem på marknaden tillsammans med resten av våra kolleger inom Xylem och den bredare vattenindustrin.

Xylem Innovation Labs-teamet på Xylems kontor i Morton Grove, Illinois, USA. Från vänster: Elma Kapa, Chris Palassis, Max Storto, Sivan Zamir och Kyle Schoenheit. Inte med på bild: Paolo Zacchi, Narain Madhavan, Jeff Lopes, Xiangjie Kong och Flora Klise.

Lyssna på poddavsnittet på Xylem Innovation Labs

Om du vill veta mer om uppstartsföretag och innovationer inom vattenteknik kan du lyssna på det här avsnittet av podden Xylems Solving Water. Här berättar jag mer ingående om varför vi samarbetar med mindre företag för att vara flexibla och se till att ny avancerad teknik kommer ut på marknaden.

Lyssna på Spotify eller Apple Podcasts.