Xylems nya övervakningstjänst Avensor levererar datadrivna insikter om pumpstationer

Xylems nya övervakningstjänst Avensor levererar datadrivna insikter om pumpstationer

Med Xylems nya molnbaserade tjänst Avensor kan operatörer fjärrövervaka pumpstationer och annan utrustning från sin smartphone, surfplatta eller dator. Den nya tjänsten – nu tillgänglig i Europa och 2021 i Nordamerika – gör det möjligt att fatta smarta beslut utifrån data och analyser i realtid. I tjänsten ingår även expertövervakning från Xylem dygnet runt för att garantera applikationens tillgänglighet.
 
– Med Avensor har Xylem använt sin expertis och vattenteknik för att hjälpa kunder förbättra driften av sina pumpsystem genom hela livscykeln. Avensor gör detta genom rekommendationer och datadrivna insikter om dina anläggningstillgångar. Xylems tjänster och vårt nätverk av servicepartner är också anslutna till Avensor. Så ytterligare fjärrsupport eller hjälp på plats är möjligt att få vid behov, säger Nils Irestedt, produktchef på Xylem.
 
Avensor förser operatörer för vatten och avlopp, kommersiella byggnader och bostadshus med automatiska larm för tidig upptäckt av problem så att risken för avbrott kan reduceras. Fjärrdata och konkret tillämpbara insikter leder också till färre utryckningar och minskade driftkostnader.

Övervakningslösningen Avensor kan kombineras med en rad olika pumpar, omrörare och sensorer, inklusive Xylems intelligenta pumpsystem Flygt Concertor®. Lösningen har plug and play-kapacitet med Xylem-produkter och är kompatibel med den mesta utrustning som används i pumpstationer. Avensor erbjuder ultimat flexibilitet, inklusive API för integrering med kundsystem.

Dessutom är Avensor är ett prisvärt alternativ till avancerade SCADA-system, där integreringen av nya enheter kan vara komplex och kostsam. Avensor kan enkelt ansluta anläggningar så att kunder kan använda befintliga system medan data hålls skyddade. Xylem har många års erfarenhet av att distribuera fjärrövervakningssystem, vilka används av fler än 1 500 kunder och ansluter 15 000 pumpstationer.

Avensor är en digital produkt som användarna kommer åt via webben och mobilappar. Den uppdateras regelbundet med nya utgåvor, förbättrade funktioner och felkorrigeringar. Efter framgångarna i norra Europa, där efterfrågan på uppkopplade pumpstationer är hög, har ytterligare språkversioner av Avensor lagts till: franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska plus ytterligare tio europeiska språk.

Avensor övervakar pumpstationer i en av Sveriges största städer

Uppsala kommun använder för närvarande Avensor-tekniken för att inhämta omfattande information om sina dagvattenpumpstationer. Uppsala kommun imponerades av den omedelbara effekt som Avensor hade på identifiering av översvämningar och pumpstopp till en så låg kostnad. De kommer därför snart att ansluta alla sina dagvattenpumpstationer till Avensor-plattformen.

I likhet med många andra kommuner har Uppsala många pumpstationer med olika pumpar och utrustning av varierande ålder och system, varav några ligger på avlägsna ställen med dåliga anslutningsmöjligheter.

Tidigare behövde operatörerna besöka stationerna med jämna mellanrum bara för att kontrollera deras status. Men med Avensor kan Uppsala kommun nu fjärrövervaka stationerna i realtid, ta emot larm om funktionsfel och komma åt mer data och detaljer om anläggningstillgångarna. De kan planera endast nödvändiga besök och förbereda service- och underhållsresurser utifrån realtidsdata.

– Vi är mycket nöjda med det nya systemet. Vi har anslutit våra pumpstationer till Avensor, vilket är mycket kostnadseffektivt och ger en flexibilitet att ansluta även gammal utrustning av blandade märken oberoende av pumpstationens storlek eller placering. Vi har nu full kontroll och kan minimera risken för översvämning, säger Johannes Eriksson, projektledare på Uppsala kommun.