Suffolk County uppgraderar till Xylems intelligenta SCADA-system

Suffolk County uppgraderar till Xylems intelligenta SCADA-system

Omoderna övervaknings- och styrsystem för avloppspumpstationer kostade Suffolk County Department of Public Works tusentals dollar varje år. När nästa generation av Xylems Flygt Outpost SCADA-system installerades för att kunna hantera avloppssystemet på ett mer proaktivt sätt sparade man 182 000 dollar om året.

Hanterar stora driftområden effektivare

Suffolk County Department of Public Works (DPW) i Long Island, New York, USA, har ett stort distrikt att sköta. Det omfattar hela 26 reningsverk och anläggningsdistrikt, fler än 80 pumpstationer och ett avloppsnät på över 2 000 kilometer. Anläggningarnas kapacitet sträcker sig från 35 000 gallon (132 m3) per dygn upp till 30,5 miljoner gallon (115 000 m3) per dygn.

Med ett så stort distrikt ville Suffolk County DPW uppgradera sitt SCADA-system med smart teknik och dataanalys för att kunna optimera energiförbrukningen och prestandan och utföra förebyggande underhåll. Med systemet kunde anläggningar också fjärrhanteras på effektivare sätt så att personal inte behövde finnas på plats hela tiden.

De kunde till exempel ägna upp till fyra timmar åt att enbart åka till och från ett ställe på helt onödiga uppdrag. Dessutom utförde tekniker dagligen fysiska kontroller av pumpstationerna för att säkerställa att de fungerade som de skulle. Med fler än 80 pumpstationer motsvarade detta 182 000 dollar om året bara i arbetskostnader.

Genom att förbättra automationen och styrningen kunde man få en bättre överblick och kontroll över kritiska vatten- och avloppsfunktioner.

SCADA-lösning för automation och styrning från Xylems märke Flygt

Suffolk County DPW har använt sig av Xylem och deras Flygt-pumpar och -omrörare i många år och vände sig därför till Xylem och deras lokala Flygt-distributör GA Fleet för att hitta en lösning. DPW beslutade att implementera nästa generation av Xylems Flygt Outpost SCADA-system. Beslutet grundade man på framgången med den tidigare versionen av Flygt Outpost SCADA-nätverket som gjorde det möjligt att hantera flöde och toppar i uppsamlingssystemet i realtid under orkanen Sandy 2012.

Under orkanen utnyttjade Suffolk County styrkan hos Flygt Outpost SCADA-verktyget på ett skickligt sätt för att fjärrövervaka sina avloppspumpstationer och fältresurser. På så sätt kunde systemkorrigeringar göras proaktivt så att inget avloppsvatten läckte ut. Med realtidsdata och analyser från systemet undvek man onödiga kostnader och skyddade miljön.

Förebygger problem med MultiSmart® iPSM

Förutom Flygt Outpost SCADA-systemet installerade Suffolk County DPW även Xylems MultiSmart® Pump Station Managers (iPSM) för att förenkla processerna för att hantera spillvatten och avloppsvatten. MultiSmart® iPSM är inte bara en lokal styrenhet med dataloggningskapacitet som kommunicerar sömlöst med Flygt Outpost SCADA utan även ytterligare ett effektivt verktyg för förebyggande underhåll. Med inbyggd automation för att mäta flöde och regelbundet rengöra sumpen undviker MultiSmart® iPSM problemen innan de uppstår.

För Suffolk County DPW innebär MultiSmart® iPSM en sofistikerad teknik som kan samla in data och aktivera styrsystemlarm från stationerna och avgöra vilka problem som en tekniker absolut måste åka ut för att lösa. Det intelligenta styrsystemet övervakar och beräknar också effektförbrukningen i realtid. Detta hjälper operatörerna att identifiera och reglera eventuell ineffektivitet genom att utnyttja den effektivaste pumpen och reducera den totala effektförbrukningen i anläggningen.

Fjärrövervakning och larmprioritering

Införandet av ett effektivt fjärrövervakningssystem har gjort att personalen på Suffolk County DPW kan avgöra ett larms verkliga prioritet. I stället för skicka ut personal till avlägsna platser för att hämta data och kontrollera avloppssystemet kan Suffolk County DPW spåra, hantera, rapportera, arkivera och styra utrustningen och inställningarna från en central plats. SCADA-systemet informerar inte bara operatörerna om befintliga problem. Dess viktigaste uppgift är att varna teamet för framtida situationer så att anläggningen kan vidta förebyggande åtgärder och undvika oförutsedda utgifter.

Med fjärrövervakning behöver teknikerna dessutom bara utföra de fysiska kontrollerna av pumpstationerna en gång i veckan i stället för en gång per dygn. Med en kostnad på 50 dollar i timmen för att skicka ut en tekniker till varje pumpstation sparar Suffolk County DPW 182 000 dollar om året i arbetskostnader.

Med MultiSmart® iPSM kan nu Suffolk County DPW snabbt diagnosticera, reparera och vid behov byta ut utrustning i distriktet. I stället för att ha en mängd olika sorts styrsystem, som skulle vara svårt att utbilda alla tekniker i, har Suffolk County effektiviserat sina tillgångar genom att använda enbart MultiSmart® iPSM-enheter. Detta motsvarar en kostnadsbesparing på 24 000 dollar.

Och detta är utöver vad Suffolk County sparade in genom att installera Xylems intelligenta pumpsystem Flygt Concertor 2015. Vid en avloppspumpstation som tidigare ofta sattes igen har Flygt Concertor eliminerat stoppen helt. Sedan installationen av Flygt Concertor-systemet har underhållskostnaderna minskat med 4 100 dollar per år. Dessutom har energiförbrukningen minskat med 45 % för pumpstationen och 6 000 dollar sparats in i pumpbyteskostnader.

Xylems lösning minskar kostnader och översvämningar

När övervaknings- och styrsystemet var helt i drift såg Suffolk County DPW direkta resultat i minskade kostnader, färre översvämningar och förbättrad kapitalförvaltning. De data som MultiSmart® iPSM samlar in kommuniceras genom hela systemet via Flygt Outpost SCADA-nätverket.

Med hjälp av smart automations- och styrteknik kan Suffolk County DPW nu aktivt övervaka all drift och göra justeringar i realtid baserade på datadrivna beslut för att serva samhället på bättre sätt.