45 miljoner liter mindre vattensvinn på ett år med smart vattennät

45 miljoner liter mindre vattensvinn på ett år med smart vattennät

När Dallas i Georgia, USA, drog i gång ett initiativ för att få grepp om stadens vattensvinn hade de ingen aning om hur långt de verkligen kunde nå. När de fick de första konkreta resultaten från en mätningsuppgradering från Xylem-företaget Sensus insåg de att de bara hade skrapat lite på ytan av vad som var möjligt.

– Det framgick ganska snart att vårt initiativ för att få kontroll över vårt vattensvinn skulle löna sig rejält i framtiden så vi ville genast ta reda på vad vi kunde göra mera, berättar Amber Whisner som jobbar som ekonomiassistent på stadsförvaltningen i Dallas.

Utmaningen: att uppgradera mätningsinfrastrukturen för att minska förlustvattnet

Förlustvatten är ett utbrett problem i branschen. På delstatsnivå har också regler införts som satt ytterligare press på staden att bevara sina resurser.

– Georgia ligger långt fram när det gäller arbetet med att förbättra hållbarheten i landet. Varje vattenverk i vår delstat måste nu ha ett program som kontrollerar vattensvinnet och skicka in årliga revisioner för att visa resultaten, säger Whisner.

Staden beslutade att bygga ut sitt mätningsuppgraderingsprogram för att få bukt på vattensvinnet. De valde att använda ett smart vattennät från Sensus, ett företag som tillhör Xylem, i nästa steg.

Lösningen: att använda smart vattennät för realtidsövervakning av mätare

Med en ambitiös femårsplan började staden Dallas utöka beståndet av Sensus iPERL®-vattenmätare för bostäder och lägga till kommersiella OMNI™-mätare. Med stöd av det säkra tvåvägskommunikationsnätet FlexNet® för fjärrövervakning i realtid kunde staden snabbt få kontroll över läckorna.

– Vi kunde lösa problem på några få timmar som annars skulle ha tagit oss 30 dagar bara att hitta med vårt gamla system. Nätverket hjälpte oss att minska vattensvinnet kraftigt och förbättra noggrannheten i kundfaktureringen, säger Whisner.

Värdet av systemet blev alltmer uppenbart i takt med att staden byggde ut nätet.

– Det dröjde inte länge förrän hela systemet hade betalat sig självt genom de pengar vi sparade in på det minskade förlustvattnet. På ett år eliminerade vi 45 miljoner liter förlustvatten, säger Whisner.

Ytterligare möjligheter: att lägga till tryckövervakning för att göra vattensvinnprogrammet ännu effektivare

De fantastiska resultaten gav stadens vattenteam mersmak och de började se sig om efter andra sätt att göra vattensvinnprogrammet ännu effektivare. Staden startade ett pilotprogram med Sensus ally®-vattenmätare i kombination med Sensus Analytics för utökad tryckövervakning bland sina bostadskunder i tre riktade zoner eller mätdistriktområden (DMA).

– Detta var nästa stora steg för oss i kampen mot vattensvinnet. Vi kunde få ut mer data från vårt system och få bättre insyn i vattencykeln, säger Whisner.

Med den här lösningen kunde personalen identifiera även andra problem, som exempelvis en trasig huvudledning eller en öppen brandpost. Staden analyserade även data för att upptäcka bakgrundsläckage.

– Med hjälp av dataanalys kan vi identifiera läckor som beror på små sprickor eller rörförsämringar under marken som annars är omöjliga att se. Genom att justera vattentrycket i de här områdena kan vi få bukt på problemet och även skydda vår infrastruktur långsiktigt, säger Whisner.

En global utmaning under COVID-19-krisen

En av staden Dallas senaste utmaningar är något de delar med många kommuner under COVID-19-krisen: att hålla viktig samhällsservice i gång samtidigt som medarbetarnas säkerhet måste garanteras. Stadens smarta vattennät gör det möjligt att driva verksamheten på distans och ha kontakt med kunder och samtidigt följa riktlinjerna för social distansering.

– Vi har fått med oss invånarna på att följa åtgärderna för att plana ut kurvan. Med vårt fjärrsystem på plats kan vi serva våra kunder även om är vi inte är på plats på kontoret, säger Whisner.

Staden arbetar oförtrutet vidare med att bygga ut sitt vattensvinnprogram med högt ställda mål för framtiden.

– Vi har en ambition att minska det årliga vattensvinnet från 177 miljoner liter om året till mindre än 37 miljoner liter under det här årtiondet. Det är ett ambitiöst mål för ett vattenverk men vi har infrastrukturen på plats för att det ska vara genomförbart, säger Whisner.