Xylem och Idrica samarbetar för en snabbare digitalisering av vattenverk

Xylem och Idrica samarbetar för en snabbare digitalisering av vattenverk

Xylem lägger i en högre växel för att göra det enklare för kunder att införa digital teknik och att börja använda den genom sitt samarbete med Idrica, ett ledande företag inom hantering och analys av vattendata. Idrica har en bakgrund inom vattenverksdrift.

Målet med samarbetet är att Xylems portfölj med digitala lösningar och Idricas GoAigua-teknik ska kombineras. Företagen kommer erbjuda en integrerad programvaru- och analysplattform – Xylem Vue powered by GoAigua – som vatten- och avloppsverk kan använda för att ansluta och styra sina digitala tillgångar samt effektivisera driften på ett enkelt, säkert och övergripande sätt.

Inom ramen för samarbetet kommer Xylem distribuera Idricas GoAigua-teknik globalt och ta över en minoritetsandel i Idrica. Företagen kommer också ingå avtal om gemensam utveckling av ny teknik.

Making Waves har träffat Rocio Echeverria, chef för vatten- och energimätning på Xylem, och Jaime Barba, Idricas vd, för att ställa några frågor om partnersamarbetet och hur de tror att det kan leda vattensektorn framåt.

Förklara tanken med partnersamarbetet.

Rocio:  Samarbetet med Idrica har en direkt koppling till Xylems strategi att snabba på digitaliseringen av vatten- och avloppsverk runtom i världen och vattensektorn som helhet. Xylem Vue är något vi tagit fram för att kunna ta vara på all den kapacitet som vilar i Xylems hela portfölj med hårdvara, programvara och tjänster. Samarbetet med Idrica bygger vidare på denna tanke genom att tillhandahålla en leverantörsoberoende plattform som gör digitala lösningar enklare att införa och använda, det hjälper vattenoperatörer att tillhandahålla tjänster till samhället på ett säkert, tillförlitligt och rättvist sätt.

Oavsett om vattenoperatörer arbetar med en eller flera digitala lösningar, oavsett om de har produkter från Xylem eller från våra konkurrenter, så kan de integrera allt till ett användarvänligt system. Genom att kombinera Xylems globala spridning och digitala portfölj med Idricas beprövade teknikplattform – skapade av vattenoperatörer för vattenoperatörer – kan Xylem erbjuda bra lösningar för vattenverk av alla storlekar med modulära och skalbara lösningar anpassade för kundens behov.

Jaime: GoAigua plattformen utvecklades under en 15-årsperiod tillsammans med vattenverksoperatörer och används idag av drygt 300 vattenverk runtom i världen. Idricas kombination av programvara och vattenexpertis ger oss en unik inblick i vad kunderna behöver. Med plattformen Xylem Vue powered by GoAigua kan vi nu skapa ett ännu starkare erbjudande där Xylems och Idricas djupa tekniska kunnande (från data till analyser) och driftkännedom kan förenas.

Genom att kombinera Xylems globala spridning och digitala portfölj med Idricas beprövade teknikplattform - skapat av vattenoperatörer för vattenoperatörer -  kan vi förse vattenverk, stora som små, med modulära och skalbara lösningar efter vattenverkens behov.

Vad kan kunderna förvänta sig? 

Rocio: För vattenoperatörer som planerar en digital omställning, är det här den plattform de behöver för att snabba på processen och maximera sin investering. Xylem Vue powered by GoAigua ger chefer på vattenverk ett snabbt sätt att genomföra den digitala integreringen, från utrustningsoptimering till datainsamling, analys och rapportering. Denna modulära, skalbara plattform ger en 360°-bild av driften så att den kan optimeras och hjälper vattenverk att lösa de svåraste utmaningarna på ett överkomligt och hållbart sätt. För befintliga Xylem-kunder kommer plattformen innebära större anslutningsmöjligheter och enklare underhåll och drift.

Jaime: Partnersamarbetet innebär ytterligare ett kliv i rätt riktning för vattenoperatörer och chefer på vattenverk som vill ha en enkel, säker vattenspecifik digital plattform som tillför mervärde för verksamheten.

Partnersamarbetet innebär ytterligare ett kliv i rätt riktning för vattenoperatörer och chefer på vattenverk som vill ha en enkel, säker vattenspecifik digital plattform som tillför mervärde för verksamheten.

Hur tror du att det här samarbetet kommer utvecklas?

Jaime: Idrica bildades av Fomento Urbano de Castellón SA i syfte att sprida våra erfarenheter och kunskap om teknik samt vatten- och avloppsverksamhet till övriga världen. Tack vare Xylems globala spridning och kundrelationer i fler än 150 länder blir samarbetet med Xylem en spännande chans för Idrica att nå detta mål snabbare.

Rocio: Vi är uppfyllda av möjligheterna att fortsätta att möte våra kunders behov under deras digitala omställning, det ger oss förnyad energi. De innovativa lösningarna som Idrica utvecklat har kommit till genom att arbeta hand i hand med de verkliga användarna. Som partners kommer vi gemensamt att se till att utveckla nya lösningar och öka vår innovationstakt. Nu har vi utökad tillgång till vattenverkens verksamheter och kan därför utforma nya lösningar och testa dem i realtid.