Indisk strand tilldelas Blå Flagg med Xylems vattenövervakningslösning

Indisk strand tilldelas Blå Flagg med Xylems vattenövervakningslösning

Indiens miljödepartement utmanade nyligen kustdelstaterna i landet att få en strand godkänd för miljöutmärkelsen Blå Flagg. För att en strand ska tilldelas Blå Flagg måste den uppfylla strikta krav på vattenkvaliteten och miljön. Med Xylems vattenövervakningslösning installerad vid Shivrajpur Beach har Indien nu fått denna strand och ytterligare sju stränder godkända för Blå Flagg.

Vid randen av Arabiska sjön i den indiska delstaten Gujarat, strax norr om de gamla hinduiska pilgrimsmålen i Dwarka, formar Shivrajpur Beach en båge av vit sand och turkosfärgat vatten. Till skillnad från många andra stränder i Indien ligger Shivrajpur långt bort från industrier och megastäder. Det gör att den lokala miljön kan hållas ren.

Strandens relativt lantliga läge och utmärkta vattenkvalitet har gjort Shivrajpur Beach till en stark kandidat till den eftertraktade titeln Blå Flagg, en global miljöutmärkelse som tilldelas badstränder, marinor och båtturismverksamheter med högsta kvalitet.

Indiens plan att ansöka om Blå Flagg-status

Sedan 1985 har Blå Flagg-programmet tilldelats stränder som uppfyller en lång lista med kriterier för allt från vattenkvalitet och hållbar miljöledning till omfattande säkerhetsåtgärder. Blå Flagg-programmet administreras av Foundation for Environmental Education (FEE) i Danmark och har godkänt drygt 4 000 platser i nästan 50 länder runtom i världen. Samhällen värdesätter den blå flaggan högt eftersom den lockar turister och visar att man arbetar aktivt med att vårda sin lokala marina miljö.

När Indiens miljödepartement utmanade kustdelstaterna i landet att få en strand godkänd för miljöutmärkelsen Blå Flagg riktade Gujarats tjänstemän in arbetet på Shivrajpur Beach. Gujarat Ecology Commission (GEC) inrättade Beach Management Committee i Dwarka och inledde processen för att ansöka om utmärkelsen.

Vattenkvalitetsövervakning vid Shivrajpur Beach

Ett av nyckelkraven för utmärkelsen är att införa vattenkvalitetsövervakning. Med finansiering från den indiska regeringens Integrated Coastal Zone Management Programme samarbetade kommissionen med Xylems partner A&S Creations för att hitta bästa tekniken för tillämpningen.

– GEC:s forskare valde ut Xylems boj YSI EMM68 eftersom de blev imponerade av produktens prestanda. Den är dessutom tillräckligt lätt att installera för två tekniker i en liten båt och kan hämtas utan dykare. Det håller nere både installations- och underhållskostnader, säger Rajiv Bhatia, analyschef på Xylem.

Monterad på bojen sitter en YSI EXO2-multiparameter-sond som mäter vattenkvaliteten. Via de sex sensorportarna mäter EXO2-sonden kontinuerligt var 15:e minut: temperatur, konduktivitet, salthalt, turbiditet och totala upplösta fasta ämnen, löst syre, pH, oxidation-reduktion-potential, klorofyll, fluorescerande upplösta organiska ämnen och fykoerytrin – ett pigment hos blågröna alger. I sondens sjunde port sitter en påväxthämmande torkare som bidrar till att säkerställa noggrannheten och utöka serviceintervallen.

– Kustbojen EMM68 och sonden EXO2 är idealiska att använda på platser som Shivrajpur Beach där det är så viktigt med slitstyrka, driftsäkerhet och mångsidighet. Gujarat Environmental Commission har nu ett stabilt massivt flöde av kontinuerliga vattenkvalitetsdata. Det kommer inte bara att ge den kvalitet och detaljnivå som krävs för att delta i Blå Flagg-programmet utan en dag även ge en fantastisk inblick i vattenkvaliteten i ett av västra Indiens vackraste kustsamhällen, säger Stephanie A. Smith, YSI-produktsegmentschef för utomhusvattenkvalitet.

Indien får åtta stränder godkända för Blå Flagg

Under oktober 2020 nådde Indiens planer på att certifiera Blå Flagg-stränder stor framgång – åtta av stränderna tilldelades Blå Flagg-status, däribland Shivrajpur Beach.
 
”Ett stort ögonblick för Indien: samtliga åtta stränder som regeringen rekommenderade har tilldelats den eftertraktade internationella utmärkelsen Blå Flagg”, skrev Indiens unionsminister för miljö, skog och klimatförändring, Shri Prakash Javadekar, på Twitter.

”Blå Flagg-utmärkelsen som tilldelats Indiens åtta stränder av en internationell jury”, fortsatte han, ”är också ett globalt erkännande av Indiens arbete för bevarande och hållbar utveckling.”

Läs hela reportaget och mer

Ladda ned YSI:s Mission: Water magazine