Innovativ ekologisk räkodling i Alperna använder Xylems pumplösning

Innovativ ekologisk räkodling i Alperna använder Xylems pumplösning

Företagarna Daniel Flock och Markus Schreiner vände sig till Xylem med ett lite udda projekt: de ville odla vita tigerräkor mitt i Österrike utan användning av några kemikalier eller antibiotika. Dessa räkor lever naturligt Asien. För att detta skulle lyckas installerade Xylem ett pumpsystem i odlings- och filtreringbassängerna med nästan 700 000 liter vatten i ständig rörelse utan att något avloppsvatten produceras.

Vita tigerräkor importeras normalt från Asien där de ofta odlas i förhållanden med låga miljöstandarder. För att öka avkastningen tillsätts läkemedel och kemikalier i vattnet, vilka räkorna sedan absorberar.
 
– Den som har studerat en räkodling utomlands lite närmare vill nog aldrig mer äta den produkten, säger årets kock i Österrike 2015, Stefan Lenz, i en intervju i den gastronomiska tidskriften ÖGZ. Flock och Schreiner delade denna bild. Så de började fila på sin vision om en ekologisk räkodling i Alperna med experthjälp från Xylem.

Skapar ett tropiskt klimat och en jämn temperatur

I Hall in Tirol, Österrike, började Xylems tekniker att utveckla en optimal lösning.

– I diskussioner och på plats definierade vi exakt alla parametrar och utvecklade vårt koncept. Konceptet övertygade kunden i fråga om pris, prestanda och resultat. Med Xylems breda produktportfölj kan vi erbjuda pumpar för alla typer av utmaningar. Vår konstruktion bygger också på moduler. Så den går även att utöka i ett senare skede utan problem, säger Xylems tekniker Manuel Schreder.

Den största utmaningen som behövde lösas var förhållandena i hallen med odlingsbassängerna. Inne i hallen råder ett tropiskt klimat med nästan 100 procents luftfuktighet och saltvattnet måste hålla en jämn temperatur på 28 till 30 grader Celsius. Detta medför stora problem för vanliga elsystem.

– Vi bestämde oss för att använda Xylems saltvattenbeständiga plastpumpar som består av dubbla pumpar för att garantera driftsäkerheten, säger Daniel Flock som startade Alpenaquafarm Tirol GmbH.

Ett komplext pumpsystem för en känslig drift

Ett sofistikerat system används för att cirkulera och behandla vattnet så att inget avloppsvatten produceras. Detta sker i specialkonstruerade bassänger i en helautomatiserad process. Extra biofilter påskyndar processen och säkerställar att räkorna mår bra. Vattenbalansen upprätthålls genom ständiga kontroller och mätningar. Vatten tillsätts bara för att kompensera för avdunstning.

Från odlingsbassängerna rinner vattnet genom ett biofilter till filtreringsbassängerna. Där ökar två Genesis whirlpool-pumpar syrehalten i vattnet. Efter den här processen pumpar Argonaut-pumpar tillverkade av högbeständig polypropen tillbaka det behandlade vattnet till odlingsbassängerna.

Pumparna kan lätt pumpa vätskor med små fasta partiklar utan att orsaka blockeringar. Detta är särskilt viktigt då näringsämnen tillsätts i vattnet för att räkorna ska växa på optimalt sätt. Pumparna pumpar minst 35 liter vatten genom systemet konstant per sekund.

För att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt är byggnaden där odlingsbassänger finns kraftigt isolerad, som ett kylskåp. För att förbättra odlingens energieffektivitet ytterligare används soluppvärmning. Solpanelerna på taket värmer upp en blandning av vatten och glykol. En Ecocirc XL-pump av Xylem-märket Lowara cirkulerar blandningen mellan taket och en värmeväxlare så att huvudvärmesystemet bara måste vara i gång molniga dagar utan sol.

– Vi kontrollerade och testade hela strukturen. Det här projektet visar hur engagerade Xylem är för att hjälpa sina kunder att uppnå perfekt resultat, säger Xylems tekniker Manuel Schreder.

Den innovativa ekologiska räkodlingen Alpenaquafarm har redan blivit en succé. Beställningarna på hållbart producerade vita tigerräkor strömmar in från hela Österrike, Tyskland och Italien.