It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Branscher och tillämpningar

Xylem erbjuder ett sortiment av avancerade lösningar för avloppsvatten och vatten som hjälper operatörer världen över att uppnå sitt nödvändiga vattenflöde, samtidigt som de ger optimala prestanda, tillförlitlig drift och stora energibesparingar oavsett bransch eller tillämpning. Xylem lyssnar på kunderna, lär sig och anpassar lösningarna till den lokala miljön för att säkerställa bästa möjliga konstruktion som är skräddarsydd efter just deras behov. Här nedan finns några rekommenderade branscher och tillämpningar.

Kommunalt avloppsvatten


Genom att utnyttja den kraft som naturen använder för att rengöra åar och vattendrag – luft, mikrober, gravitation och ljus – har avloppsvattenbranschen revolutionerat renhållningen och skänkt ökad hälsa åt samhällen, åar, vattendrag, sjöar och hav. Via Xylems breda portfölj och expertis utvärderas kundbehoven så att vi kan tillhandahålla rätt lösning med låga livscykelkostnader. När vattnet lämnar avloppsreningsverket är det inte längre avloppsvatten, utan en mycket värdefull resurs.

Livsmedel och drycker

Allt eftersom jordens befolkning växer, ökar utmaningarna med att ordna mat till alla på ett hållbart sätt. Vatten återfinns i centrum av det här problemet, eftersom livsmedelsproduktion är den största enskilda förbrukningskällan för vatten. Att minska vattenavtrycket för livsmedelsproduktionen är ett centralt mål inom livsmedels- och dryckesindustrin. Xylem kan hjälpa till att optimera och hantera alla skeden i produktionsanläggningens vattencykel. Kunderna kan hitta lösningar för hela vattencykeln, till exempel energieffektiva Flygt-pumpar för att transportera vatten i hela anläggningen, branschledande Leopold-filtreringstekniker, biologisk Sanitaire-behandling, Wedeco-desinficering och olika oxideringssystem.

Läkemedel

Vatten är avgörande vid tillverkning av läkemedel, från matarvatten och invärtes behandling till att generera vatten av läkemedelskvalitet och slutligt utsläpp. Behandlingen måste uppfylla standarderna för de relevanta farmakopéer som ska använda vattnet. Olika läkemedelskvaliteter kräver olika behandlingar, från renat vatten (PW) till höggradigt renat vatten (HPW) till den högsta renhetsgraden av vatten för injektioner (WFI). Med Xylems behandlingsprocesser kan du använda säkra och hållbara vattenmetoder hela vägen genom tillverkningen till det sista utsläppet.