It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Om Sanitaire

Sanitaire är världsledande inom tekniker för finblåsig membranluftning och avancerad biologisk rening. Ända sedan 1967 har Sanitaire-produkter använts för att skapa innovativa lösningar för rening av kommunalt och industriellt avloppsvatten. Sanitaire-utrustning och -tekniker är branschstandard och har installerats i tusentals kommuner och industrier världen över.

Xylems varumärke Sanitaire erbjuder lösningar för biologisk rening av avloppsvatten i kommunala och industriella tillämpningar. Sanitaire är ett heltäckande sortiment som omfattar finblåsig membranluftning, oxideringsdiken, membranbioreaktorer (MBR), satsvisa biologiska reaktorer (SBR), trumfilter och toppmoderna styrenheter som ger effektiv drift. 

Sanitaire anses vara ett ledande varumärke inom finblåsig membranluftning, som är en process där vätskan tillförs luft för att skapa en aerob miljö för nedbrytning av organiska ämnen. Det breda sortimentet av luftare som finns tillgängliga, inklusive luftare med membran, keramik och grova blåsor, är väl beprövade med över 22 miljoner enheter installerade världen över. Xylems omfattande expertis inom olika tillämpningar finns tillgänglig för att säkerställa både val av rätt produkt och en konstruktion som är optimerad för både långsiktig hållbarhet och låga ägandekostnader. 

De grovblåsiga Sanitaire-luftningssystemen används i bland annat sandfång och slam som kräver underhållsfria system utan igensättning.

Genom att kombinera finblåsiga Sanitaire-luftningssystem, dränkbara Flygt-omrörare och övergripande processtillämpning samt instrumentering och processtyrning för både nya och uppgraderade tillämpningar, kan Xylems Sanitaire Bioloop-oxideringsdike ge upp till 50 % bättre energieffektivitet, samtidigt som det går att anpassa till många olika flödes- och lastförhållanden. 

Xylems Sanitaire MBR-process kombinerar finblåsiga Sanitaire-luftningssystem, dränkbara Flygt-omrörare och -pumpar, WTW- och MJK-instrumentering samt unik processkunskap med membranprodukter av högsta klass som finns tillgängliga på marknaden. Resultatet av denna flexibla biologiska konstruktion och det fullständiga avlägsnandet av suspenderade fasta ämnen tack vare ultrafiltreringsmembranen, är en överlägsen utflödeskvalitet som uppfyller alla utsläppskrav. 

Sanitaire ICEAS Advanced SBR är ett system för biologisk rening med ständigt flöde som ger flera fördelar jämfört med vanligt aktivt slam och andra SBR-system genom att sammanföra process, luftning, dekantering och styrning i en enda behandlingstank. Det helt automatiska systemet innehåller en helt integrerad processkonstruktion bestående av luftningssystem, fläktar, pumpar, omrörare, dekantrar för utflöde, utrustning för övervakning och styrning samt ett heltäckande processtyrningssystem.

Sanitaire OSCAR-optimeraren för processprestanda ger processmätning för avloppsvatten i realtid och styrning som optimerar driften. Genom att kombinera övervakningskapaciteten hos de mest avancerade sonderna och styrsystemen för luftning och uppehållstid för fasta ämnen (Solids Retention Time – SRT), kan OSCAR minska energiförbrukningen och samtidigt stabilisera behandlingsprocessen och bibehålla kvaliteten på utflödet. 

Your nearest Sanitaire location

Vi kunde tyvärr inte hitta någon plats nära dig

Get a more accurate location

Nyheter & Pressmeddelanden

Det finns inga pressmeddelanden för närvarande. Kom tillbaka senare och se om det finns nya pressmeddelanden.