Tertiär behandling

Tertiär behandling är ett slutligt behandlingssteg som ytterligare förbättrar kvaliteten på utflödet innan vattnet släpps ut i den omgivande miljön.

Med sitt breda urval av behandlingsalternativ kan Xylems applikationsingenjörer hjälpa dig att utvärdera rätt processer för alla återanvändningstillämpningar.

Avancerad oxideringsprocess (AOP)
Återanvändning > Tertiär behandling Avancerad oxideringsprocess (AOP)
Filtrering
Återanvändning > Tertiär behandling Filtrering
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.