It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Avancerad oxideringsprocess (AOP)

Den avancerade oxideringsprocessen (AOP) är det idealiska sättet att avlägsna besvärliga mikroföroreningar. AOP är en kombination av två eller flera processer som alstrar eller ökar antalet hydroxylradikaler (OH-radikaler). OH-radikalerna bidrar till oxideringen av oönskade ämnen. Jämfört med andra oxidanter har OH-radikaler betydligt högre potential för oxidering.

När hydroxylradikaler har bildats i vattnet reagerar de omedelbart med praktiskt taget alla oxiderbara ämnen. De utmärkta nedbrytningsresultaten och den snabba kinetiken i processens reaktioner är receptet för framgång när det gäller att eliminera många slags svåra föroreningar.

Den bästa tillgängliga tekniken 

Nedsmutsat vatten bör alltid helst behandlas med den mest lämpliga och effektiva process som finns tillgänglig. Xylems Wedeco MiPro eco3 AOP-system består av ett Wedeco-ozonsystem och en H2O2-doseringsenhet. Systemet är en injektions-/reaktionsenhet som innehåller ett system för att förstöra kvarvarande ozonrester.