Filtrering

Filtrering är en mekanisk eller fysisk åtgärd som används för att separera fasta ämnen från vätskor genom att tillföra ett medium där endast vätskan kan passera och större fasta ämnen i vätskan fastnar.

Produkter Varumärken
Produkter
Membranbioreaktor (MBR)
Membranbioreaktor (MBR)

Avlägsnar helt flytande fasta ämnen från behandlat vatten.

Satsvis biologisk rening (SBR)
Satsvis biologisk rening (SBR)

Process, luftning, dekantering och styrning i en enda behandlingstank.

Varumärken
Sanitaire
Sanitaire

Lösningar för biologisk rening av avloppsvatten i kommunala och industriella tillämpningar

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.