It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Filtrering av medier

Oavsett om det handlar om djupfilter för ett medium, två medier eller tre medier utvärderar Xylem noga inflödesvattnets egenskaper och processkraven. Därefter görs en korrekt konfiguration av aktuella medier med effektiv koefficient för storlek och enhetlighet, vilket innebär att du får effektiv, konsekvent och långvarig prestanda.

Xylems produkter för filtrering av medier behandlas i en unik och toppmodern anläggning som är särskilt utformad för att ta fram antracitfiltermedier med låga koefficienter för enhetlighet (UC).

Det som verkligen skiljer Xylem från annan behandling av medier är fuktreduceringen innan avläsningarna. Att minska fukthalten i det obehandlade råmaterialet förbättrar i hög grad avläsningarnas effektivitet så att mer antracit kan levereras – och mindre vatten – för att producera flera distinkta mediestorlekar med UC under 1,30.

Varumärken
Varumärken
Leopold
Leopold

Lösningar för filtrering och klarning inom vatten- och avloppsvattenbranschen.