Pumpar/lösningar för slam

Återvinning av slam i avvattningsprocessen

Slam kan vara en otrevlig biprodukt av behandlingen … och de finns överallt.

Det läggs mycket energi på att pumpa runt slam, ibland bara eftersom de ”är i vägen”. Fler och fler operatörer behandlar dock slam med ny teknik för att återvinna mineraler eller metaller som blivit kvar efter den första bearbetningen. Xylem finns här för att hjälpa dig.

En partner som Xylem har omfattande erfarenhet och en rad produkter för alla dina behov inom avlägsning av överflödesmassor.

 

Xylem erbjuder följande produkter och supporttjänster för avvattning av slam:

  • En serie av dränkbara pumpar från kompakta, bärbara enheter för små dräneringsjobb till större avvattningspumpar för diverse olika applikationer där korrosion och nötande förhållanden råder.
  • Helautomatiska diesel-, el- eller naturgasdrivna pumpar för stora volymer och höga utloppstryck, som klarar både torrgång och fasta partiklar.
  • Ett komplett sortiment av dränkbara pumpar för universellt bruk i avvattnings-, förbipumpnings- och slamapplikationer.
  • Ett omfattande sortiment av hyrpumpar och tillhörande utrustning. 
  • Rör, kopplingar och alla andra tillbehör på en och samma plats.
Produkter Våra tjänster Varumärken
Produkter
Flygt 5000-serien
Flygt 5000-serien

Flygt 5000-serien kan hantera svåra och nötande uppgifter.

Våra tjänster
Vill du slippa alla problem med att hantera larm, men ändå få all information och vara redo att agera när det uppstår problem? Oavsett om du behöver sköta enklare larm för en enstaka pumpstation eller vill ha avancerad larmhantering för en hel...
Installation och driftsättning av anläggningar för vatten och avlopp, inklusive styrsystem, kräver hög teknisk kompetens och specialistkunnande. Det kan vara svårt att klara detta med begränsade resurser och...
Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

Godwin
Godwin

Ett brett sortiment av helautomatiska självsugande pumpar som används för avvattningstillä

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.